Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Semester

2

Kostnader

46100

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Bli en god prosjektleder og få kontroll på prosjektene dine med fagskolen, Prosjektlederskolen. Prosjektarbeid er en økende arbeidsform i mange virksomheter, derfor vil kunnskap rundt prosjektledelse være verdifullt for dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Prosjektlederskolen gir deg som ønsker å jobbe som prosjektleder kunnskap og kompetanse innenfor generelt prosjektledelse, prosjektstyring, prosjektøkonomi, teamarbeid og kommunikasjon. Utdanningen passer både for deg som ønsker å bli prosjektleder og for deg som har erfaring men ønsker oppdatert kunnskap og å formalisere kompetansen din. Dette nettstudiet forbereder deg på utfordringer knyttet til prosjektledelse og du vil få utviklet din kompetanse innen digitale prosjektstyringsverktøy.

Behovet er stort for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter. Prosjektleder utdanningen gir deg relevant kunnskap om når det er hensiktsmessig å organisere arbeidet i et prosjekt, hvordan arbeidet kan organiseres og hvilken organisering som bør benyttes. 

Med Prosjektlederskolen lærer du hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter – helt fra idéstadiet til gevinstrealisering.

Prosjektlederskolen passer for deg som: 

  • Ønsker å oppdatere faglig kunnskap om prosjektledelse 
  • Ønsker å utvikle kompetanse innen digitale prosjektstyringsmodeller
  • Arbeider med prosjekter til daglig, men mangler et faglig fundament 

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Studiet har et arbeidsomfang på 750 studietimer, tilsvarende ett semester på heltid eller to semester på deltid. Du velger selv om du ønsker å gjennomføre på kortere tid, og du kan utvide studietiden ved behov. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav i form av innsendingsoppgaver i nettskolen (i totalt 6 emner), samt eksamener. Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng

Opptakskrav

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Kvalifikasjon/tittel

Prosjektlederskolen

Alle utdanninger innen