Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Semester

2

Kostnader

33000

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Prosjektledelse er et omfattende fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker å jobbe som prosjektleder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Prosjektledelse er et eget fagfelt som krever systematikk og kunnskap. Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker jobb innen prosjektledelse, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Behovet er stort for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter. Prosjektlederskolen gir deg relevant kunnskap om når det er hensiktsmessig å prosjektorganisere arbeidet, hvordan arbeidet kan organiseres og hvilken organisering som bør benyttes.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

 

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og modeller innen kommunikasjon, økonomi og teamarbeid generelt og i prosjekter spesielt
 • Innsikt i relevant regelverk og standardarder for prosjektorganisering, avtaler som regulerer forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder samt krav til sammenheng mellom kvalitet, pris og tidsbruk
 • Kunnskaper om prosjektets rolle og funksjon i forskjellige type organisasjoner
 • Kunne oppdatere prosjektfaglig kunnskap
 • Forståelse for betydningen av prosjektorganisering – og gjennomføring av oppgaver i et samfunns –og verdiskapnings perspektiv
 • Kunnskaper om krav til kvalitet, kostnad og tidsbruk og deres sammenheng i prosjektarbeid/ betydning for verdiskapningen i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglige teknikker for økonomistyring, budsjettering og kostnadskontroll i prosjekter både på teoretisk funderte prosjekter og i praksis
 • Kunne finne fagstoff som er relevant for en prosjektfaglig problemstilling
 • Beherske bruken av et elektronisk prosjektstyringsverktøy til å organisere og følge opp et prosjekt
 • Kjenne igjen oppgaver som egner seg for prosjektorganisering og kunne organisere disse som prosjekter

Generell kompetanse:

 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper
 • Utviklet en etisk grunnholdning til hvorledes prosjektlederen kan utvikle lagånd og lagatferd og systematisk videreutvikle sine medarbeidere gjennom strukturert og bevisst bruk av personlig veiledning/coaching
 • Kunne utføre og lede prosjektfaglige oppgaver i forståelse med prosjekteier og øvrige interessenter, både interne og eksterne
 • Gjennom riktig kommunikasjon bygge relasjoner til prosjektgruppen, prosjekteier og andre interessenter, interne og eksterne
 • Forståelse for prosjektfaglige prinsipper og arbeidsmetoder og kunne vurdere om en oppgave egner seg for prosjektorganisering

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Det anbefales at du har yrkeserfaring som arbeids- eller mellomleder.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Kvalifikasjon/tittel

Prosjektlederskolen

Alle utdanninger innen