Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Kostnader

19700

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

I dette kurset vil du få kunnskap om hvordan du legger til rette for barns læring og utvikling gjennom undervisning, lek og hverdagsaktivitet. Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe som assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Gjennom studiet lærer du hvordan du kan arbeide for å ivareta fellesskap og integrering i en uensartet barnegruppe. Du får kunnskap om hvordan du legger til rette for god kommunikasjon mellom barn og voksne, og hvordan du skaper grunnlag for et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene. 

Det fokuseres på omsorg som en grunnleggende forutsetning for barns læring. Du vil lære å arbeide med estetiske uttrykksformer for å utvikle og stimulere barns kreativitet og lek. Utdanningen gir deg også innsikt i de lover og regler som regulerer arbeidet i barnehage og skole. 

 

 

Studiets oppbygging

Kurs som inngår:

  • Pedagogisk arbeid med barn
  • Samarbeid, planlegging og inkludering

Undervisningsopplegg

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig. 

I nettskolen finner du lesestoff, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter og innleveringsoppgaver. Et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I alle emnene er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte, som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innsendingsoppgavene leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen. 

Når innsendingsoppgavene er godkjent, er kurset gjennomført og bestått. Du kan deretter kontakte rådgiver studentstøtte for å få utstedt et kursbevis. 

Opptakskrav

Ingen formelle opptakskrav.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir deg kompetanse til å arbeide som pedagogisk assistent i skolefritidsordningen, barnehager, skoler og ulike fritidsinstitusjoner for barn og unge.

Kvalifikasjon/tittel

Pedagogisk assistent