Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

6400

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Kurset Organisasjonspsykologi gir en fordypning og forståelse for problematikk knyttet til ledelse og organisasjon. Du får en grunnleggende innføring i ledelsesteorier og sentrale deler av organisasjonspsykologien. Gjennom denne innføringen vil du bli fortrolig med det begrepsapparatet som faget bruker, samt den tankegangen som kjennetegner faget.

Etter å ha gjennomført studiet, skal deltakeren ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om organisasjoners oppbygging og virkemåte. Det er særlig fokus på hvordan mennesker påvirker og påvirkes av det organisasjonsmessige samspill. Gruppeprosesser, konfliktløsning og samarbeidsprosesser er sentralt i kurset, og studentene skal øke sin forståelse og sine ferdigheter i emnene ved deltakelse og arbeid i grupper.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

  • Organisasjonens omgivelser, formål, interessenter og rammebetingelser
  • Organisasjoners adferd
  • Anvende teorier og modeller som grunnlag for å analysere organisasjoner og mellommenneskelige prosesser i organisasjonen
  • Individuelle faktorer som påvirker ytelsen i en operasjonell og strategisk sammenheng
    • Mellommenneskelige- og gruppeprosessers innvirkning på organisasjonens prestasjoner

Karrieremuligheter

  • HR-relaterte oppgaver
  • Oppgaver som innebærer ledelse av andre
  • Selgere, prosjektledere og andre som samarbeider på tvers av avdelinger

Kvalifikasjon/tittel

Organisasjonspsykologi