Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Kostnader

54900

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Har du lyst på en spennende jobb i helsesektoren? Medisinsk sekretær er en kort, yrkesrettet utdanning som gir deg de praktiske og teoretiske kunnskapene du trenger for å jobbe på sykehus, klinikker og private legekontorer. Dette nettkurset gir deg kompetanse på flere fagområder og åpner døren for en meningsfull karriere.

Utdanningen Medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med gode jobbmuligheter på blant annet sykehus og legekontor. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å gå rett ut i jobb, uten en lang opplæringsperiode. Utdanningen legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også mulighet til å trene i relevante IT-systemer i helsevesenet. Gjennom utdanningen vil det være praktisk opplæring i laboratoriearbeid med  en fysisk samling

 

Studiets oppbygging

Obligatoriske emner:

  • Medisinsk terminologi
  • Anatomi, fysikk og sykdomslære
  • Psykologi og etikk
  • Helseadministrasjon
  • Labroatoriearbeid 

Undervisningsopplegg

Nettstudium

Medisinsk sekretær tilbys som 100% fleksibel utdanning. Du kan studere når du vil, hvor du vil og i hvilket tempo du ønsker. Nettskolen vår vil ta deg gjennom lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver, quizer, refleksjoner, diskusjoner og nettmøter for å gi deg kompetansen du trenger for å bli trygg i jobben din. Du vil bli fulgt opp av høyt kvalifiserte faglærere og studieveiledere som følger deg gjennom hele studietiden. Underveis i studieløpet vil du få tilbakemelding fra læringsaktiviteter som sørger for at du har lært deg det viktigste før en avsluttende test skal bestås.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

Den teoretiske delen av laboratoriearbeid foregår via 4 nettsamlinger. Den praktiske delen av kurset vil gå over totalt 3 sammenhengende dager fra kl. 9-16. Kurset gjennomføres i 2 ganger i året, og vil bli tilbudt både i helger og ukedager hos vår samarbeidspartner Preanalyse AS. Det vil bli muligheter for å gjennomføre laboratoriekurset både i Oslo og i Hønefoss. I Hønefoss vil det også bli mulighet for omvisning i laboratoriet på Ringerike sykehus.

Eksakte datoer, laboratorium og informasjon om påmelding vil bli gitt i nettskolen i god tid før kurset starter. På grunn av kvalitetssikring kan ikke kurset gjennomføres i andre byer og laboratorier enn NKI Nettstudiers utvalgte samarbeidspartner ved Ringerike sykehus.

Opptakskrav

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.

 

Karrieremuligheter

 Utdanningen er direkte jobbkvalifiserende som betyr at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdannelse. Helse- og sosialsektoren er Norges største arbeidsnæring og huser i underkant av 650 000 arbeidsplasser. Som Medisinsk sekretær kvalifiserer du til jobber innenfor sykehus, lege- og tannlegetjenester, samt pleie- og omsorgstjenester. 

Vi gjennomførte en undersøkelse med over 200 av våre tidligere studenter i 2018-2019. Her fant vi at mer enn 8 av 10 var i jobb innen 6 mnd etter endt utdannelse, les mer om undersøkelsen vår her.

 

 

 

Kvalifikasjon/tittel

Medisinsk sekretær