Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Semester

1

Kostnader

59800

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Medisinsk sekretær er en kontoradministrativ utdanning for helsesektoren, med meget bra arbeidsmarked.

Hovedfokus i utdanningen er kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus og legekontor. Opplæring i praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen.

Utdanningen har egne fag innen anatomi, fysiologi og sykdomslære samt psykologi og etiske problemstillinger knyttet til pasienthåndtering. Medisinsk Sekretær må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp på videregående skole.

Jobbmuligheter

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst finne arbeid innenfor sykehus, legesentre, større sykehjem, medisinske utstyrsfirma og farmasøytiske firma, men også innenfor vikarbyråer som leier ut arbeidskraft til helsesektoren. De fleste av Treider Fagskolers studenter begynner å jobbe på sykehus eller legekontor etter fullført utdanning. På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe etter hvilken type stilling du har.

Studiets oppbygging

Utdanningen inkluderer praktisk laboratoriearbeid og undervisning i systemet DIPS.

Fag/emner:

 • Anatomi / fysiologi / sykdomslære
 • Psykologi / etikk / pasienthåndtering
 • Medisinsk terminologi
 • IT-fag
 • Pasientadministrative systemer
 • Praktisk kontorfag
 • Laboratoriearbeid

 

Tilleggsmodul: Skiftestuearbeid

Dersom du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid. Tilleggsmodulen tar sikte på å lære opp medisinske sekretærer i sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver som ofte utføres på legekontor:

 • Sårskift, fjerning av sting
 • Setting av injeksjoner, reisevaksine
 • Drypping av øyer/ører, øreskylling
 • Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG
 • Assistanse ved undersøkelser og småkirurgi
 • Hygiene, håndtering av smittefarlig materiale
 • Førstehjelp/ø-hjelpsprosedyrer

Undervisningsopplegg

 • ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over ett semester.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Enkelte helgeundervisningsdager kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 - 21:00 to kvelder per uke over to semestre. Kveldsutdanningen er lagt opp til at den skal kunne kombineres med full jobb.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING
 • MAKS 22 STUDENTER PER KLASSE

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Opptaksinformasjon

 • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader frem til studiestart.

Begrepsavklaring

Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Helsesekretærutdanningen er hovedsakelig rettet mot funksjoner som utføres i primærhelsetjenesten.

Kvalifikasjon/tittel

Medisinsk sekretær