Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk favoritt ikon

Fagskole
Arbeidsleder logistikk er et studium som fokuserer på logistikk og arbeidsledelse fra et helhetlig og praktisk perspektiv. I helhetlig logistikk fokuseres det på bedriftens kapasitetsutnyttelse og de økonomiske konsekvenser dette har i et helhetlig perspektiv. I praktisk logistikk fokuseres det på praktiske metoder knyttet til drift og oppbygging av lager og terminaler. I tillegg inngår arbeidsledelse, kommunikasjon og økonomi. Logistikkfagskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 fagskolepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Varighet

Et halvt år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

28 350

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiets hovedmål er å utdanne logistikkarbeidere for lager og terminaler som har den nødvendige kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte, samt  samarbeide, veilede og lede andre slik at virksomhetens driftsmessige og økonomiske målsetninger oppnås på best mulig måte.

I studiet tar vi utgangspunkt i samspillet mellom hvorfor og hvordan ulike logistikkoperasjoner planlegges, ledes og koordineres, der det praktiske arbeidet gjennomføres.

Lærebøkene er skrevet med tanke på at du skal kunne kombinere praktisk arbeid og studier. Stoffet er spesielt vinklet ut fra praktiske arbeidsoppgaver og øvingsoppgavene er lagt opp slik at du skal kunne bruke eksempler fra egen arbeidssituasjon slik at du får en bedre forståelse for stoffet og øker ditt kompetansenivå.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptakskrav

Det stilles krav om fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Fullført videregående opplæring kan være:

  • 3-årig videregående skole, allmenne fag
  • 2 år i skole og læretid i relevante fagområder
  • Fagbrev innen transport og logistikkfaget, yrkessjåførfaget, materialadministrasjonsfaget og andre relevante fagområder som inneholder likheter i fagkretsen.
  • Generell studiekompetanse oppnådd gjennom 23/5-regelen

Fullført videregående skole eller en vurdering av all relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole/fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Kriteriene baseres på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, opplæring og kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon søker mener er relevant. Søkere må være eldre enn det som er normalalder for fullført videregående skole, og de må normalt ha minimum tre års arbeidserfaring. Den dokumenterte kompetansen må sannsynliggjøre grunnlag for å kunne fullføre studiet.

Søkeren må ha kunnskaper i norsk og matematikk tilsvarende læringsmålene i VG1 og VG2 i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole.

Med relevant yrkespraksis menes arbeid innen alle former for lager, terminaler, varehandel, bedriftsinterne produksjonslinjer, materialadministrasjon i produksjonsbedrifter og arbeid innen transportbransjen, både for gods og persontransport.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Med studiet Arbeidsleder logistikk vil du stå godt rustet til å betjene ulike stillinger på mellomnivå innen lager og logistikkbransjen, - der de økonomiske betrakningene knyttet til vareflyten må sees i sammenheng med de fysiske og de driftsmessige betingelsene.