Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Kostnader

31800

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Vil du jobbe innen praktisk og moderne kontorarbeid? Dette nettkurset kvalifiserer deg til nettopp dette, uavhengig av bransje og sektor. Oppdater kompetansen din på digitale arbeidsverktøy og bli ettertraktet på arbeidsmarkedet.

I nettstudiet Kontormedarbeider får du teoretisk og praktisk kunnskap om kontorarbeid, medarbeiderrollen, service- og kundebehandling, kommunikasjon, arkivering, regnskap, fakturering og rutiner knyttet til møtevirksomhet. Kurs i bruk av PC-verktøy inngår som et viktig element, og nettkurset gjør deg klar til å møte dagens krav til en effektiv og kunnskapsrik kontormedarbeider.

Gjennom nettkurset lærer du hvordan du opptrer smidig, trygt og effektivt på arbeidsplassen. Du blir bevisst på å utvikle dine individuelle ferdigheter, samtidig som du lærer hvordan du kan bidra til et godt samarbeid med dine kolleger. Du får kunnskap om endringsprosesser i arbeidslivet og lærer hvordan du og dine kolleger kan bidra til at slike prosesser fører til læring og utvikling på arbeidsplassen.

Etter endt kurs vil du kunne jobbe i alle typer bedrifter med kontorfunksjoner, uavhengig av bransje og sektor. Du får kompetanse til å ivareta moderne, kontorfaglige oppgaver i forbindelse med service- og kundebehandling, administrasjon, arkivering, møtevirksomhet, logistikk, innkjøp, salg, regnskap og bokføring.

Studiets oppbygging

Emner:

  • Medarbeiderforståelse og organisasjonsutvikling
  • Kommunikasjon og administrativt kontorarbeid
  • Service og kundebehandling
  • Regnskap for kontormedarbeidere
  • Bruk av PC-verktøy

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. 

Opptakskrav

Ingen formelle opptakskrav. 

Det anbefales minimum B1 i Norskprøven for personer som ikke har norsk som morsmål. 

Læringsutbytte

 

  • Innføring i endringsledelse i praksis 
  • Bruk av PC-verktøy; Word, Excel, PowerPoint og Outlook
  • Innføring i daglig regnskapsarbeid i små og mellomstore bedrifter
  • Kunnskap om kommunikasjon i arbeidslivet, motiverende kommunikasjon og møter
  • Praktisk kontorarbeid

Karrieremuligheter

Kontormedarbeider gir deg mulighet til å søke arbeid i alle typer bedrifter, uavhengig av bransje og sektor. Du får kompetanse til å ivareta moderne, kontorfaglige oppgaver i forbindelse med service- og kundebehandling, arkivering, møtevirksomhet, logistikk, innkjøp, salg, regnskap og bokføring.

Kvalifikasjon/tittel

Kontormedarbeider