Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

2

Kostnader

26450

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk og moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor.

Kontormedarbeider gir deg teoretisk og praktisk kunnskap om service- og kundebehandling, arkivering, regnskap, fakturering og rutiner knyttet til møtevirksomhet. Kurs i bruk av PC-verktøy inngår som viktige elementer, tilpasset dagens krav til en effektiv og kunnskapsrik kontormedarbeider.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Det stilles ingen spesielle krav til tidligere utdanning, men noe yrkeserfaring er en fordel.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

Kontormedarbeider gir deg kunnskap om grunnleggende databehandling, bruk av Internett og IT-verktøyene Microsoft Word, Excel og Powerpoint. Regnskap, fakturering og enkel bokføring lærer du ved hjelp av et enkelt regnskapsoppsett i Excel.

Gjennom utdanningen lærer du hvordan du opptrer smidigere, tryggere og mer effektivt på arbeidsplassen. Bli bevisst på å utvikle dine individuelle ferdigheter samtidig som du skal fungere i et godt samarbeid med dine kolleger. Få kunnskap om endringsprosesser i arbeidslivet og lær hvordan du og dine kolleger kan bidra til at slike prosesser fører til læring og utvikling på arbeidsplassen.

Karrieremuligheter

Kontormedarbeider gir deg mulighet til å søke arbeid i alle typer bedrifter, uavhengig av bransje og sektor. Du får kompetanse til å ivareta moderne, kontorfaglige oppgaver i forbindelse med service- og kundebehandling, arkivering, møtevirksomhet, logistikk, innkjøp, salg, regnskap og bokføring.

Kvalifikasjon/tittel

Kontormedarbeider