Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

7500

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

HR-ledelse, eller Human Resource Management (HRM), er et omfattende samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter. HR-ledelse handler om organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser. Dette kurset passer for deg som enten arbeider med, eller ønsker kompetanse innen, HR-faget i en bedrift eller organisasjon.

HR-ledelse er et fagområde i stor utvikling og utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjoner. Kurset er delt inn i 3 hoveddeler: Strategisk HR, HR-aktiviteter og prosesser og Arbeidsmiljø. Det gir en grundig innføring i sentrale arbeidsoppgaver og utviklingsområder innen HR-faget.

Human Resource Management (HRM) er et samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter knyttet til personalansvar. En definisjon sier at HRM er: «organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser»

Dette danner grunnlaget for temaene i studiet. HRM utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjonen. Blant annet av HR-avdelinger, som har et særlig ansvar for slike oppgaver. HRM er også av stor betydning for ledere som har et daglig personalansvar.

 

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

  • kan redegjøre for ulike HR-aktiviteter og hvordan disse samlet sett kan fremstå som konsistente
  • kan beskrive forskning om HR-aktiviteter som kilde til lønnsomhet
  • kan redegjøre for HR sin rolle i organisasjonsendringer
  • kan utøve ulike HR-roller
  • kan anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse i et HR-perspektiv
  • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemsstillinger som følge av HR-funksjonen som strategisk partner

Anbefalt forhåndskunnskap

Ingen spesielle, men noe yrkeserfaring vil kunne gjøre det lettere og mer interessant å tilegne seg det faglige innholdet i studiet.

Karrieremuligheter

  • HR- og personalledelse
  • Ansettelse og utvikling av medarbeidere
  • Endring av HR-funksjonen fra administrativ til strategisk enhet