HR ledelse favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

5 900

Semester

1

Om utdanningen

HR ledelse eller Human Resource Management (HRM) er et omfattende samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter. HR ledelse handler om organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser.

Ta dette studiet dersom du arbeider med HR-faget eller har ansvar for personal i din bedrift eller organisasjon.

HR ledelse er et fagområde i stor utvikling og utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjoner. Kurset er delt inn i 3 hoveddeler: (i) Strategisk HR, (ii) HR-aktiviteter og prosesser og (iii) Arbeidsmiljø. Det gir en grundig innføring i sentrale arbeidsoppgaver og utviklingsområder innen HR-faget.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptakskrav

Ingen spesielle, men noe yrkeserfaring vil kunne gjøre det lettere og mer interessant å tilegne seg det faglige innholdet i studiet.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier