HR ledelse favoritt ikon

Annen utdanning
HR-ledelse eller Human Resource Management (HRM) er et omfattende samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter. HR-ledelse handler om organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

5 900

Semester

1

Om utdanningen

HR-ledelse er et fagområde i stor utvikling og utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjoner. Kurset er delt inn i 3 hoveddeler: (i) Strategisk HR, (ii) HR-aktiviteter og prosesser og (iii) Arbeidsmiljø. Det gir en grundig innføring i sentrale arbeidsoppgaver og utviklingsområder innen HR-faget.

 

Beskrivelser av kostnader

5900,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsmål

 • kan redegjøre for ulike HR-aktiviteter og hvordan disse samlet sett kan fremstå som konsistente
 • kan beskrive forskning om HR-aktiviteter som kilde til lønnsomhet
 • kan redegjøre for HR sin rolle i organisasjonsendringer
 • kan utøve ulike HR-roller
 • kan anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse i et HR-perspektiv
 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemsstillinger som følge av HR-funksjonen som strategisk partner

Karrieremuligheter

 • HR- og personalledelse
 • Ansettelse og utvikling av medarbeidere
 • Endring av HR-funksjonen fra administrativ til strategisk enhet

NKI

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier