Helsesekretær Vg3 favoritt ikon

Annen utdanning
Denne utdanningen leder frem til at du kan søke autorisasjon som helsesekretær. En helsesekretær er ofte den personen som er pasient møter først når man oppsøker legekontor eller et sykehus og sentrale arbeidsoppgaver vil være sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse overfor pasienter.

Studienivå

Vg3

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

38 500

Semester

3

Om utdanningen

Som helsesekretær er du ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Du arbeider selvstendig innenfor ditt område med store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å håndtere både faglige utfordringer og mellommenneskelige forhold.

 

 

 

 

Beskrivelser av kostnader

38.500,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Det kreves å ha fullført Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2, for å ta dette studiet. Dersom du har annen helsefaglig bakgrunn som kan erstatte deler av dette løpet, kan du ta kontakt med opplæringskontoret i ditt fylke. 

N.B. I tillegg til programemnene (som inngår i Helsesekretær Vg3) kreves det at du har Kroppsøving Vg3, med mindre du får fritak. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist. 

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsmål

Som helsesekretær samarbeider du med andre profesjoner. Utdanningen legger derfor stor vekt på å utvikle holdninger som toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Sentrale arbeidsområder er mottak av pasienter, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid, kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer, registrering av takster og diagnoser, kvalitetssikring og prosedyrer, vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon.

Allmenn (Winmed 3)

Du får opplæring i Allmenn (Winmed3) som er et elektronisk pasientjournalsystem. (Det har flere funksjoner enn Winmed 2.) Det skjer en stadig teknologisk utvikling og kravene som stilles til en helsesekretær innen elektronisk kommunikasjon øker tilsvarende. NKI gir deg den beste starten i arbeidslivet ved at du lærer deg et fremtidsrettet system. 

Helsesekretær Vg3 forbereder deg på de skriftlige og teoretiske eksamenene du må avlegge for å bli helsesekretær.

Praktiske kurs

NKI Nettstudier samarbeider med Cefalon AS om å tilby praktiske kurs for helsepersonell i Laboratoriearbeid, DIPS pasientadministrasjon, journalskriving og venøs blodprøvetaking. Se informasjon om praktiske kurs for helsepersonell.

Karrieremuligheter

De aller fleste helsesekretærer jobber ved legekontor, sykehus, helsesentre, legevakter og eller i bedriftshelsetjenesten. Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • mottak av pasienter
  • laboratorie- og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
  • registrering av takster og diagnoser
  • kvalitetssikring og prosedyrer
  • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier