Helsearbeiderfag Vg2, Programfag favoritt ikon

Annen utdanning
Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, rehabiliteringshjem og andre institusjoner. Dette studiet er andre året i utdanningsløpet, uten fellesfagene. Utdanningen kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

21 000

Semester

1

Om utdanningen

Som helsefagarbeider jobber du med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Du hjelper pasienten med de fleste daglige gjøremål, fra personlig hygiene til klesskift og måltider.

Studiet er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene velger du dette studiet. Trenger du alle fagene, se  Helsearbeiderfag Vg2.I tillegg må du få godkjent Prosjekt til fordypning. Har du lang yrkespraksis, kan du kvalifisere sompraksiskandidat - se Helsefagarbeider.

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber. Du kan jobbe:

  • ved sykehus
  • ved sykehjem
  • med psykisk helsearbeid
  • i kommunens hjemmebaserte tjenester
  • ved rehabiliteringshjem for rusmiddelmisbrukere
  • i andre institusjoner innen helse- og sosialsektoren

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier