Helsearbeiderfag Vg2 favoritt ikon

Annen utdanning
Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, ved rehabiliteringshjem og andre institusjoner. Helsefagarbeider Vg2 er andre året i utdanningsløpet. Dette kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

38 900

Semester

2

Om utdanningen

Som helsefagarbeider jobber du med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. Du hjelper pasienten med de fleste daglige gjøremål, fra personlig hygiene til klesskift og måltider, i tillegg til at du gir behandling.

Studiet er delt i programfag og fellesfag. Trenger du kun programfagene; se Helsearbeiderfag Vg2, programfag. I tillegg må du få godkjent Prosjekt til fordypning.

Har du lang yrkespraksis, kan du kvalifisere sompraksiskandidat - se  Helsefagarbeider.

Kurs som inngår:

Programfag

Fellesfag

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Helse- og sosialfag Vg1/grunnkurs.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber. Du kan jobbe:

  • ved sykehus
  • ved sykehjem
  • med psykisk helsearbeid
  • i kommunens hjemmebaserte tjenester
  • ved rehabiliteringshjem for rusmiddelmisbrukere
  • i andre institusjoner innen helse- og sosialsektoren.

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier