Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges Handelshøyskole (NHH)

14. mars 2022.

Om studiet

Relevant kompetanse, sterke ferdigheter og svært gode jobbmuligheter. Skreddersy mastergraden ut fra interesser og karriereplaner.

Masterstudiet i økonomi og administrasjon bygger på det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført mastergrad gir tittelen siviløkonom.

Masterstudiet er fleksibelt, og du har stor frihet til å sette sammen graden etter eget ønske. Mastergraden gir et solid grunnlag til å jobbe som spesialist, rådgiver eller leder i nær alle bransjer.

Studiets oppbygging

Studiets omfang er 120 studiepoeng, der 90 studiepoeng dekkes av kurs og 30 studiepoeng dekkes av et selvstendig arbeid (masteroppgave).

Når du har fått plass på studiet, velger du en hovedprofil (spesialisering) og en støtteprofil blant følgende:

 • Business Analytics (ny høsten 2018)
 • Samfunnsøkonomi
 • Energi, ressursforvaltning og miljø
 • Finansiell økonomi
 • Markedsføring og merkevareledelse
 • Innovasjon og entreprenørskap (ny høsten 2018)
 • Strategi og ledelse
 • Økonomisk analyse
 • Økonomisk styring
 • Skatteøkonomi (støtteprofil)

Flere av spesialiseringene undervises på engelsk, og du studerer sammen med studenter fra hele verden.

Ønsker du et utenlandsopphold i løpet av studiet, kan NHH tilby flere spennende muligheter.

Les mer om masterstudiet i økonomi og administrasjon på NHHs nettsider.

Undervisningsopplegg

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et fulltidsstudium med undervisning i all hovedsak på dagtid.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. De som har fullført bachelorstudiet ved NHH er garantert plass på masterstudiet.

Se opptakssidene for utfyllende informasjon.

Opptaksinformasjon

Læringsutbytte

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform til å arbeide som spesialister, rådgivere eller ledere innenfor ulike bransjer som f.eks. finans, konsulentvirksomhet, revisjon, olje/gass, IT/telekommunikasjon, industri, media, offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner, e.l.

Kandidatene skal også være godt rustet til å gå videre på doktorgradsstudier i inn- og utland.

Kandidatene skal ved studiets slutt

Kunnskap:

 • gå ut med solid kompetanse innenfor empirisk metode
 • ha inngående og oppdaterte kunnskaper om relevante teorier og empiri innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet
 • ha bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger og kunne anvende kunnskapen på nye områder

Ferdigheter:

 • være i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren
 • ha opparbeidet seg gode analytiske ferdigheter
 • ha lært seg å arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger

Generell kompetanse:

 • kunne kommunisere både med spesialister og andre om fagfeltet
 • ha opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og samfunnsansvar
 • ha solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst
 • kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Videre studier

Med en master i økonomi og administrasjon kan du kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. Vi tilbyr et forskningsrettet løp i masterstudiet for deg som sikter deg inn på en forskningsrettet karriere eller ønsker å ta en doktorgrad.

For mer informasjon se: www.nhh.no/phd

Karrieremuligheter

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært godt. Undersøkelser viser at 99 % av NHH-studentene får relevant jobb etter studiene (Kilde: Kandidatundersøkelsen 2018, Sammen).

Med en grad fra NHH er du kvalifisert for spennende jobber i de fleste bransjer, både i Norge og i utlandet. Mange NHH-studenter starter karrieren innen konsulentvirksomhet, revisjon, bank og finans, og stadig flere går til IT-bransjen. Andre gode karrieremuligheter finnes i departement, diplomatiet og offentlig administrasjon, og innen media/pr, innovasjon og entreprenørskap, energi, ressursforvaltning og bærekraft. .

Som NHH-kandidat har du ofte en nøkkelkompetanse i organisasjonen. Mange får tidlig et stort ansvar og har ofte ledende posisjoner videre i karrieren.

Les om hva tidligere NHH-studenter jobber med

Utveksling

Utveksling, CEMS MIM, dobbelgrad, Innovation School, Gründerskolen og sommerskole. NHH tilbyr mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i studietiden.

Les mer om internasjonale muligheter

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom