Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon oppdatert

26. april 2022.

Om studiet

Ledelsesprogrammet gir deg innsikt, kunnskap og ferdigheter for utvikling av eget lederskap.

Modulen bygger på praksis og læring gjennom interaksjon, refleksjon og utprøving av ferdigheter. Studiet har ingen tradisjonell eksamen men en individuell refleksjonsoppgave og en caseoppgave som løses i team. Fordyp deg i forskningsbasert teori og utforsk hvordan dette kan anvendes i egen lederhverdag – eller ta studiet som forberedelse til en fremtidig lederrolle.

Bedrifter og organisasjoner står i dag ovenfor økt endringstakt og omstillingskrav grunnet endringer i teknologi, kunde- og brukeradferd, regulatoriske forhold og virksomhetsmodeller. Kravet er å bli mer tilpasningsdyktige og dynamiske, samtidig som man øker egen innovasjonsevne. Det er nødvendig å utforske nye måter å jobbe på, for å  bygge kompetansen som trengs for fremtiden. Særlig viktig er dette for ledere som må tilegne seg nye ferdigheter, samtidig som de tilrettelegger for nye måter å jobbe på.

Ledelsesprogrammet tar utgangspunkt i den arbeidshverdagen ledere erfarer i møte med økte omstillings- og innovasjonskrav, uforutsigbarhet, dilemmaer og ulike forventninger fra ledere, eiere, kunder eller brukere, samarbeidspartnere, kollegaer og medarbeidere.