Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

19. mars 2024.

Om studiet

Har du gjennomført den nasjonale styrer- eller rektorutdanningen og ønsker å utvikle deg videre som leder?

Ledere i barnehager og skoler opplever at de må håndtere mange parallelle endringer som eksempelvis nye læreplaner, omorganiseringer, nye krav til dokumentasjon, og digitalisering.

Modulen ledelse av utviklings- og endringsarbeid vil gi deg ny og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger til å håndtere din rolle som endringsagent. 

Tilbudet er for barnehageledere, rektorer og andre skoleledere som jobber i grunnskolen eller i videregående opplæring.

Søker må ha gjennomført et av følgende: rektorutdanningen, styrerutdanningen, 30 studiepoeng i skoleledelse, barnehageledelse eller tilsvarende.

Programmet er del av utdanningsdirektoratet (UDIR) sitt studietilbud.