Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Starum

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Om studiet

Dersom du ønsker å ha travsport som yrke er dette utdanningen for deg.

For å kunne søke Det Norske Travselskap om profesjonell travtrenerlisens er det krav om bestått eksamen fra travtrenerutdanningen på NHS.

Travtrenerstudiet er under revidering våren 2021, og arbeidet med revisjon av studieplaner skjer i samarbeid med næringen. Travtrenerstudiet vil nå bli et nett- og samlingsbasert studie på 30 studiepoeng. Dato for oppstart er ikke fastsatt enda, men målet er oppstart i 2021. Det er derfor foreløpig ikke mulig å søke om opptak på studiet.

Alle utdanninger innen