Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

196100

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Som regnskapscontroller vil du ha en sentral ansvarsrolle og kunne påvirke den økonomiske utviklingen i bedriften.

Du skal ha oversikt over og kontroll på bedriftens regnskapsmessige aktiviteter, og du vil medvirke til at bedriftens økonomiske situasjon er fremstilt på en korrekt måte. Det er viktig at du har god forståelse for regnskap og økonomi samt teknologiforståelse, du vil ha ansvar for å følge opp budsjett mot regnskap, for å bidra med analyser til nye beslutninger.

Regnskapscontrolleren sitt hovedfag er regnskap. Imidlertid er kompetanse på regnskapsføring ikke tilstrekkelig for at du som student oppnår læringsutbytte i tråd med kravene til en controller. Flere fagområder understøtter din forståelse og er nødvendige for å utføre regnskapscontrolleroppgaver med nødvendig grad av regeletterlevelse.

Teknologi og lovgivning er i stadig endring og utvikling. Det er derfor viktig at du forstår hvordan dette påvirker regnskapet, regnskapssystemets funksjoner og kontrollfunksjonene. Regnskapscontrolleren arbeider ofte tett med økonomisjef og økonomiavdelingen, regnskapssjef og øvrige ansatte i regnskaps- og lønnsavdelingen, Finance Manager osv.

Undervisningsopplegg

Emnene Regnskap» og Bedriftsøkonomi utgjør størstedelen av utdanningen. De andre emnene gir kompetanse innenfor spesifikke delområder av økonomifaget som er tilpasset controller-funksjonen. Samspillet mellom emner og progresjon vil på en god måte utvikle den kunnskapen og de ferdigheter som er nødvendige for at du skal bli en god regnskapscontroller. Gjennom fire semestre vil du bli kvalifisert til å løse slike oppgaver, uavhengig av hvilken bransje du ønsker å jobbe i. I tillegg til opparbeidelse av et godt kunnskapsgrunnlag, vil du gjennom virkelighetsnære øvingsoppgaver, case, prosjekter og praksis tilegne deg ferdigheter med bruk av de regnskapssystemene og verktøyene som benyttes i markedet i dag. I praksisperioden vil du dessuten bli kjent med controllerrollen i et virkelig foretak. Vi legger stor vekt på at du er fortrolig med de juridiske grunnlaget for regnskapet, og at du har kompetanse på de etiske problemstillingene i rollen som controller.

Praktisk undervisning

Gjennom utdanningen jobber du med praktiske oppgaver og case med bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex som grunnlag for den praktiske opplæringen i regnskap og lønn. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver og case, prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Alle utdanninger innen