Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

360

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

190480

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du et studium som kvalifiserer til å bli prest, og samtidig kan brukes i mange andre yrker? Ønsker du å møte mennesker i livets sterkeste øyeblikk, formidle kristen tro, og fordype deg i eksistensielle temaer?

Når du er ferdig med studiet er du cand.theol., og kan søke forskjellige yrker. Du kan søke ulike prestestillinger, eller arbeide som prest eller teolog i andre sammenhenger. Du kan søke videre forskerutdanning. Det finnes teologer i helt andre yrker enn de tradisjonelt kirkelige.

Som student deltar du i et mangfoldig fagmiljø. Du har god kontakt med lærere som er blant de fremste innen sine fagfelt. Teologi er perfekt for deg som undrer deg over livet og vil forstå mer om deg selv og andre, og for deg som vil prege og lede kirka og ideelt arbeid. Programmet gir deg kompetanse til å være sjelesørger og veileder, leder, forkynner og lærer. 

Du arbeider med komplekse problemstillinger: Hvordan være kirke i et sekularisert og flerreligiøst samfunn? Hvordan formidle og forsvare kristen tro i møte med andre religioner og livssyn? Hvordan møte urett, klimakrise og andre etiske utfordringer?

Du fordyper deg i tekster fra Bibelen og kristen tradisjon. Du lærer om sammenhengen de ble til i, hvordan de har blitt tolket gjennom historien, og hvordan de kan være gyldige i dag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april.

Karrieremuligheter

Ved endt utdanning vil du kunne formulere hva kristen tro er i dag. Du er godt utrustet til å stå i en prestetjeneste, der du trekker veksel på kunnskap fra både tradisjon og samtid. Du kan også velge å benytte den relevante kunnskapen til et mangfold av stillinger i kirker, organisasjoner, det offentlige og i privat næringsliv. Ved endt studium er du kvalifisert til å søke om opptak som ph.d.-student. 

Den som har gjennomført profesjonsstudiet i teologi kan: 

  • Søke biskop i Den norske kirke om ordinasjon og arbeide som prest
    • i menigheter over hele landet,
    • i Forsvaret, sykehus og sykehjem, Bymisjonen fengsler, Sjømannskirken osv.
  • Studiet kvalifiserer til å søke forskerutdanning (phd.).
  • Teologer arbeider i barne- og ungdomsorganisasjoner, diakonale institusjoner og i kirkelige organer (f.eks. Kirkeråd, bispedømmeråd).
  • Teologer jobber på alle slags arbeidsplasser, fra departmenter til reklamebyråer. Mange har kalt teologien en avansert allmennutdanning: Den gir deg forståelse av lange linjer og kompleksitet i dagens utfordringer. Du lærer om deg selv. Du trenes i å møte mennesker i livets mest sårbare (og gledelige) øyeblikk. Dette er ferdigheter du kan bruke i mange sammenhenger, ikke minst om kombinerer andre fag med teologien.

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus theologiae/Candidata theologiae