Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 190480

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

.

Om studiet

Studiet hvor det intellektuelle, det håndverksmessige og det åndelige går hånd i hånd.

Profesjonsstudiet i teologi (cand.theol.) kvalifiserer til ordinasjon som prest i Den norske kirke. Dette studiet er også for deg som tilhører et annet kirkesamfunn. Eller for deg som ikke har umiddelbare planer om å bli prest.

Det er mange måter å være en god prest på. På MF støper vi ikke prester i én form. Hos oss får du hjelp til å være prest som den du er. Våre studenter og lærere kommer fra ulike bakgrunner og har praktisert troen på ulike måter. Du vil garantert møte noen som ikke mener det samme som deg selv – akkurat som i kirken.

Det vi gir deg er kompetanse og ferdigheter. Det du mangler, får du her. På MF brenner vi for å gjøre morgendagens prester i stand til å formidle kirkens levende tro – i en åpen, bekjennende, diakonal og misjonerende kirke.

Les mer om hva det vil si å være prest.

Det største og bredeste fagmiljøet

MF har det største og bredeste teologiske fagmiljøet i Norge. I 2020 hadde MF Norges mest fornøyde teologistudenter, med 5 av 5 mulige i snitt i studenttilfredshet, ifølge NOKUTs studiebarometer.

Profesjonsstudiet i teologi er et av de eldste studiene i høyere utdanning. Det er også et av de bredeste. Her holdes teori og praksis sammen. Kirkehistorie og samtidstemaer går side om side. Du pugger greske gloser og du jobber med pust- og stemmebruk. Du fordyper deg i gamle tekster og du drøfter aktuelle problemstillinger. Du øver på å stå støtt foran en menighet, på å finne ordene som gir håp i de mørkeste situasjonene, på å dele evangeliet i en sekulær virkelighet. Det intellektuelle, håndverksmessige og åndelige går hånd i hånd. Du leser, du øver, du ber.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Politiattest må fremlegges i forbindelse med opptak.

 

 

Opptaksinformasjon

Oppstart høst.

Du søker gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15.april.

Hvis du skal søke tidlig opptak, særskilt vurdering eller søker med realkompetanse, er søknadsfristen 1. mars.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til å søke forskerutdanning (Ph.D.)

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til prestetjeneste i:

- Den norske kirkes menigheter i hele Norge, og sjømannskirker i hele verden.

- Sykehus, fengsel og Forsvaret. Som pilegrimsprest, dialogprest, bymisjonsprest, osv.

Studiet er relevant for:

- Pastor/prest i andre kirkesamfunn.

- Faglige og administrative stillinger i kirker.

- Stillinger i kristne organisasjoner.

- Et mangfold av andre jobber, særlig om en kombinerer teologi med egne interesser og andre utdanninger. Det arbeider teologer i det offentlige og private, i høyere utdanning, som konsulenter, ledere, personalansvarlige, rådgivere osv.

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus theologiae/Candidata theologiae