Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

.

Om studiet

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål knyttet til Bibel, tro, tradisjon og læring?

MF vitenskapelig høyskole og VID Stavanger har sammen utarbeidet et grunnstudium i trosopplæring som er tilpasset Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Studiet er kompetansegivende. Det består av fire emner som tas over fire semester og gir 60 studiepoeng; ett emne hvert semester. Studiet er i hovedsak et nettstudium, men med muligheter i noen emner til en samling ved enten VID Stavanger eller MF. Hvert emne gir 15 studiepoeng og kan tas som en selvstendig enhet. Deltagerne kan velge om de vil ta ett eller flere emner – basert på behov og tidligere utdanning.

Emnene kan bygges inn i et lengre studieløp som kan føre frem til menighetspedagog (bachelor). Enkeltemnene kan også inngå i andre utdanninger. Studiet gir en god innføring i sentrale deler av trosopplæringsplanen, med sikte på å gi faglig trygghet for utøvere innenfor kirkens trosopplæring. Emnene er lagt opp slik at kunnskapen skal kunne anvendes i det lokale trosopplæringsarbeidet.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Oppstart høst og vår de årene MF tilbyr studiet.

Du søker gjennom Søknadsweb. Søknadsfristen er 15.juni for høst og 15.desember for vår. 

Dersom det er ledige studieplasser etter søknadsfristen vil det være mulig å søke på disse så lenge det er ledige plasser eller frem til senest 15.august/10.januar.

Videre studier

Emnene i porgrammet kan bygges inn i et lengre studieløp som kan føre frem til menighetspedagog (bachelor) eller kateket (master). Studiet kan også inngå i andre utdanninger til kirkelige stillinger.