Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Vil du vite mer om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre? Masterprogrammet Religion in Contemporary Society er flerfaglig, med tyngdepunkt i samfunnsfaglige perspektiver.

Du får redskaper til å forstå og fortolke aktuelle samfunnsprosesser og samfunnsutfordringer som former, og formes av, religiøse tradisjoner og praksiser.

Som student vil du møte spørsmål som dette: 

  • Hvordan og hvorfor blir religion mobilisert i politiske konflikter i dag?
  • Hva er egentlig «religion»? Er det et nyttig begrep? 
  • Hvordan kommer globale endringer til uttrykk i lokale religiøse praksiser?
  • Hvordan kan vi best forstå at mange føler tilhørighet til religiøse tradisjoner de ikke tror på eller er aktive i?

Undervisningen foregår på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave, kan også skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Opptakskrav

- Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 stp. omfang

- En kombinasjon av relevante emner innenfor religionsvitenskap* og samfunnsvitenskap**. Du må ha minst 80 stp. innenfor det ene fagområdet og minst 20 stp. innenfor det andre fagområdet

- Karaktergjennomsnittet i fordypningsenheten (80 stp.) må være C (eventuelt 2,7) eller bedre

All dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

*Med «relevante emner innenfor religionsvitenskap» menes emner som omhandler studiet av religion som kulturelt og historisk fenomen utforsket innen felt som religionsvitenskap, religionshistorie, religionssosiologi og religionsantropologi. Andre akademiske studier av religion, som teologi og tverrfaglige studier av religion kan også være aktuelle, og vurderes individuelt.

*Med «relevante emner innenfor samfunnsvitenskap» menes emner som omhandler studier i kvalitative samfunns- og kulturstudier, som sosiologi, antropologi, menneske-/kulturgeografi og politikk. Andre studier som gir ferdigheter til å arbeide med empiriske metoder og samfunnsanalyse kan være aktuelle og vurderes individuelt. Disse kan omfatte studier innen humaniora (utdanning/pedagogikk), medievitenskap, historie, idéhistorie og filosofi. Studier med vekt på kvantitative metoder, som økonomi og psykologi, kan også være aktuelle.

Opptaksinformasjon

Oppstart høst.

Du søker om opptak gjennom Søknadsweb. Søknadsfristen er 15.april for søkere med norsk statsborgerskap, og statsborgerskap/permanent oppholdstillatelse i Norge/EU/EØS, samt for øvrige søkere med bachelorgrad fra norsk høyskole eller universitet.

Dersom det er ledige studieplasser etter søknadsfristen vil det være mulig å søke på disse så lenge det er ledige plasser eller frem til senest 15.august.

Videre studier

Studiet kvalifiserer studenter til videre studier på ph.d.-nivå

Karrieremuligheter

Studiet er relevant for arbeid der det etterspørres kunnskap om samspillet mellom religion og samfunn, og om hvordan religion former og formes av samtidens sosiale prosesser og samfunnsutfordringer. Studiet er relevant for stillinger i norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner innen offentlig, privat og frivillig sektor.

Alle utdanninger innen