Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

20. desember 2023.

Om studiet

Ønsker du å fordype deg i teologi? Bli en del av Norges største teologiske fagmiljø!

Hvem er Gud? Hvilken rolle har religion i samfunnet? Hva er et menneske? 

Som student på master i teologi får du muligheten til å diskutere og arbeide med spørsmål som mennesker alltid har stilt og alltid vil stille.

I løpet av studiet får du solid teologisk kompetanse og blir utfordret både faglig og personlig. Studiet vil stimulere til helhetsforståelse, og til å utvikle evnen til selvstendig refleksjon, metodisk arbeid og god skriftlig framstilling av fagstoffet.

Du kan velge å fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. Ta kontakt med studierådgiver for å få hjelp til å sette sammen din mastergrad.

Studiet kan gjennomføres på engelsk.

Opptakskrav

- Grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 stp.

- Minimum 80 stp. innenfor teologiske fag

- Karaktergjennomsnittet i fordypningsenheten (80 studiepoeng) må være C (eventuelt 2,7) eller bedre

 

For opptak til studieretningen Kirkelig undervisning (kateket) gjelder følgende opptakskrav:

- Grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 stp.

- Minimum 80 stp. innenfor KRLE/Kristendom/teologi og minimum 30 stp. innenfor pedagogikk

- Karaktergjennomsnittet i fordypningsenheten (110 stp.) må være C (eventuelt 2,7) eller bedre

 

All dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Opptaksinformasjon

Oppstart høst.

Du søker om opptak gjennom Søknadsweb. Søknadsfristen er 15.april.

Dersom det er ledige studieplasser etter søknadsfristen vil det være mulig å søke på disse så lenge det er ledige plasser eller frem til senest 15.august.

Videre studier

Masterstudiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Karrieremuligheter

Med master i teologi vil du også bli en attraktiv arbeidstaker for kirker og organisasjoner som opererer innenfor felt som misjon, bistand og næringsliv.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teologi