Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønsker du å tilegne deg sjelesorgfaglig spesialistkompetanse? Da kan en master i klinisk sjelesorg være noe for deg.

Videreutdanningen er særlig relevant for prester, diakoner og andre kirkelige medarbeidere. Underveis får du både klinisk og teoretisk læring med veiledet praksis. Faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema er sentrale elementer.

Opptakskrav

Fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Normalt er også to års praksis fra kirkelig tjeneste en del av opptakskravet. Forutsetning for opptak er bestått PKU501 med anbefaling om videre studier i masterprogrammet.

Opptaksinformasjon

Opptaket foretas av MF i samarbeid med de institusjoner som er kurssteder for PKU. Det benyttes eget søknadsskjema, vedlagt egenberetning og opptaksintervju.

Karrieremuligheter

Studiets formål er å dyktiggjøre for stillinger i kirke, helsevesen og samfunn der det stilles særskilte krav til sjelesorgfaglig spesialistkompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sjelesorg

Alle utdanninger innen