Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Studiet gir videreutdanning spesielt rettet mot prester og diakoner som møter særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse.

Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg balanserer klinisk og teoretisk læring med veiledet praksis, faglig refleksjon og oppgaveskriving. Formålet med studiet er å dyktiggjøre for stillinger i kirke, helsevesen og samfunn som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig spesialistkompetanse.  

Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner, hvert på 20 studiepoeng (PKU501, PKU502, PKU503). Undervisning med læringspraksis til disse emnene er lagt til institusjoner som MF har samarbeidsavtale med.
Mer informasjon om innholdet i PKU-kursene finner du i emnebeskrivelsene: 
Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs.
Pastoralklinisk utdanning: 2. kurs
Pastoralklinisk utdanning: 3. kurs

Opptak til de enkelte PKU-emner skjer i forbindelse med utlysning av de enkelte PKU-emner. Søknadsfrister for disse er normalt 25. april og 25. oktober. Utlysningene publiseres her

Opptakskrav

Se programsiden for programmet for mer informasjon om opptakskrav.

Opptaksinformasjon

Se programsiden for programmet for mer informasjon om opptaket.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sjelesorg

Alle utdanninger innen