Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

190196

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du lære mer om teologi og kristendom? Ta et årsstudium i teologi!

Årsstudiet i teologi tar opp en rekke spørsmål knyttet til religion og religiøs praksis, kristen tro og tradisjon, filosofi, tolkning av bibelske tekster, og hvordan kirke, kultur og samfunn spiller sammen. Studiet gir grunnleggende innføring i teologiens ulike disipliner.

  • Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
  • Hva er bibeltekstenes historiske bakgrunn?
  • Hvordan analyseres og fortolkes bibeltekster?
  • Hva er sentralt i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket?
  • Hvordan begrunnes etikk innenfor kristendommen og andre livssyn?
  • Hvordan kan man forstå forholdet mellom kirke, kultur og samfunn?
  • Hva kjennetegner det religiøse og livssynsmessige landskapet i dagens Norge?
  • Hva tror og praktiserer jøder, muslimer, hinduer og buddhister, og i hvilken historisk kontekst ble disse religionene til?

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist er 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no)

Karrieremuligheter

Studietilbudet er særlig relevant for arbeid i kirke og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til videre opptak på BA-, MA- og PhD-nivå innen teologi, samt BA Ungdom, kultur og trosopplæring og Profesjonsstudiet i teologi.

Alle utdanninger innen