Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

190910

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du lære mer om religion og religiøs praksis? Ta et årsstudium i religion!

Årsstudiet i religion gjør deg bedre kjent med de store verdensreligionene og deres historie og særpreg. Studiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til studiet av religion, religiøs praksis og tolkning av hellige tekster. Det legges særlig vekt på tro og tradisjon innen kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Programmet gir grunnleggende innføring i religionsvitenskap.

  • Hva er religion og hvordan kan man studere tro og religiøs praksis?
  • Hva tror og praktiserer kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister?
  • Hva er problemet med begrepet "de store verdensreligionene"?
  • Hvilken historisk kontekst ble disse religionene til i?
  • Hva kjennetegner hellige skrifter i ulike religioner?
  • Hva kjennetegner det religiøse og livssynsmessige landskapet i dagens Norge?
  • Hvordan begrunnes etikk innenfor ulike religioner og livssyn?

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Opptaksinformasjon

 Søknadsfrist er 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no)

Karrieremuligheter

Det er behov for religionsfaglig kompetanse i en rekke yrker innen skole, organisasjons- og samfunnsliv. Studietilbudet kvalifiserer til videre opptak på BA-, MA- og phd-nivå innen religionsvitenskap

Alle utdanninger innen