Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Medlearn Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Digitale verktøy i barnehagen kan åpne opp for kreativ og leken bruk blant barn. Lær hvordan du kan utvikle praksisen med denne fagskoleutdanningen.

Den teknologiske utviklingen i samfunnet er enorm, og dette får konsekvenser for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn har behov for støtte av kompetente voksne som kan hjelpe dem og veilede dem i den digitale hverdagen. Det krever at personalet utvikler sin praksis slik at de digitale verktøyene kan åpne opp for kreative og skapende praksiser. Ønsker du å lære mer om dette viktige området kan utdanningen Kreativ og leken bruk av digitale verktøy i barnehagen være noe for deg.

Det du lærer i studiet er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn. Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen.

Utdanningen retter et spesielt fokus på barnehagens digitale praksiser sammen med barna. Viktige faktorer i dette arbeidet blir godt samarbeid med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe ved bruk av digitale ressurser.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

 

Alle utdanninger innen