Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Kristiansand

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Menighetsbibelskolen tilbyr en ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid.

Menighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

Avdelingen i Kristiansand har et særlig fokus på diakoni og omsorg, samt media og kommunikasjon Avdelingen i Oslo har et særlig fokus på misjon til unådde, samt kommunikasjon i sammenheng med musikk og lovsang.

Undervisningsopplegg

Undervisning konsentreres omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis:

  • Bibelkunnskap, troslære og etikk

  • Pinsebevegelsen, teologisk profil og spiritualitet

  • Ledelse og selvutvikling

  • Menighets- og organisasjonsutvikling

  • Kommunikasjon og kulturforståelse

  • Diakoni og misjon

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Skolen vil vurdere søkerens egnethet for tjeneste i menighets- eller misjonsarbeid ut fra attester og eventuelt intervju.

Alle utdanninger innen