Nøkkelinformasjon

Logo Fagskolen Essens
Logo Fagskolen Essens

Lærested

Studiested

Oslo
Kristiansand

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Fagskolen Essens tilbyr en ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid.

Fagskolen Essens har som formål å dyktiggjøre, utvikle og istandsette studentene sine til menighets- og misjonsarbeid. Utdanningen passer både for de som vil søke ansettelse og de som vil utdanne seg til frivillig, ulønnet arbeid.

"Utrust" som er avdelingen tilknyttet Filadelfia Kristiansand har et særlig fokus på ulikt arbeid i kirker og menigheter i Norge slik som ungdoms og barnearbeid.   "Dscovr" som er avdelingen tilknyttet Filadelfia Oslo har et særlig fokus på misjon. Elevene starter og slutter skoleåret i Oslo, men har en lengre praksis- og undervisningsperiode i Kenya på 6 mnd fra oktober til mars.

Undervisningsopplegg

Undervisning konsentreres omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis:

  • Bibelkunnskap, troslære og etikk
  • Pinsebevegelsen, teologisk profil og spiritualitet
  • Ledelse og selvutvikling
  • Menighets- og organisasjonsutvikling
  • Kommunikasjon og kulturforståelse
  • Diakoni og misjon

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Skolen vil vurdere søkerens egnethet for tjeneste i menighets- eller misjonsarbeid ut fra attester og eventuelt intervju.

Alle utdanninger innen