Menighetsbibelskolen favoritt ikon

Fagskole
Privat
1 studier
905 36 295
Menighetsbibelskolen (MBS) har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Menighetsbibelskolen tilbyr en ettårsenhet i Menighets- og Misjonsarbeid. Studiet er godkjent av NOKUT og gir studentene mulighet til å søke Lånekassen om lån og stipend.

Menighetsbibelskolen ble grunnlagt i 1976. I august 1981 ble skolen godkjent som av Kunnskapsdepartementet som bibelskole, og startet samme høst opp sitt første ettårige skoletilbud.

Våren 2005 ble studietilbudet Ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid godkjent av NOKUT som et fagskoletilbud, hvilket innebærer at studentene ved fullført skolegang får et anerkjent vitnemål som dokumenterer en god kvalitet på utdanningen.

Skolen har i dag to avdelinger, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. 

Begge avdelingene følger samme skoleplan, men har likevel et litt forskjellig fokus. Avdelingen i Kristiansand har et særlig fokus på diakoni og omsorg, samt media og kommunikasjon Avdelingen i Oslo har et særlig fokus på misjon til unådde, samt kommunikasjon i sammenheng med musikk og lovsang.

Tidligere hadde skolen også en avdeling i Vennesla. 

Her ligger skolen

St. Olavsgt. 24
0130 Oslo
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Menighets- og misjonsarbeid Fagskole Avd. Oslo , Avd. Kristiansand
Tittel Fagretning Studiested
Menighets- og misjonsarbeid Andre fagskolestudier
  • Avd. Oslo
  • Avd. Kristiansand