Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Trondheim

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Fordyp deg i psykisk helse- og rusarbeid gjennom teori, praksis og ikke minst kompetansedeling mellom studentene.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Studiet fokuserer på forebygging, behandling og rehabilitering av ROP-lidelser hos mennesker i alle aldre og situasjoner. Kunnskap om brukergruppene, relasjonsarbeid (mot bruker og pårørende), miljøarbeid og omsorg er viktige elementer i utdanningen.

Studiet har normert studietid på 1 år, og går på deltid over to år.