Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette emnet vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle.

Gjennom emnet vil vi belyse rollen til tekstforfatteren og arbeide med konkrete oppgaver. Målet er at alle som gjennomfører emnet skal ha innsikt i, og forståelse for, tekstforfatterens rolle og funksjon fra et reklameperspektiv, kjenne til teknikker og metoder for tekstproduksjon og være i stand til å gjennomføre tekstoppgaver.

Teksforfatting består av følgende temaer:

  • Tekstforfatterens rolle og fagets historiske utvikling
  • Teoretiske perspektiver på skriving som påvirkning
  • Hard sell og soft sell
  • Ideprosessen
  • Skriveprosessen
  • Tekst i forskjellige medier: nett, print og sosiale medier
  • Presentasjon, kundekontak

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Målet er at du etter å ha gjennomført emnet skal ha innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle og funksjon fra et reklameperspektiv, kjenne til teknikker og metoder for tekstproduksjon og være i stand til å gjennomføre relevante tekstoppgaver.