Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Emnet gir innsikt i service som logikk. Det legges særlig vekt på å forstå de markedsføringsmessige mulighetene og utfordringene som ligger i servicemøtet.

Serviceledelse er et fag som handler om tjenester, kunder og hvordan serviceleverandører kan styre møtene mellom disse to.

Dette kurset har hovedvekt på å gi deg kunnskap og verktøy som benyttes i systematiske situasjonsanalyser av levert service. Noen ganger er servicekvaliteten ikke tilstrekkelig, og i enkelte tilfeller oppstår det feil som vi må rette og forebygge.

Vi kommer til å lære om gap-modellen, denne skal vi benytte som et verktøy i kartlegging og strategisk serviceplanlegging av serviceleveranser.

Serviceledelse består av følgende tema:

 • Introduksjon til serviceledelse
 • Tjenester fra kundens perspektiv
 • Forbrukeratferd i tjenesteleveranse
 • Kundens forventninger
 • Kundens kvalitetsvurderinger
 • Gap-modellen om tjenestekvalitet
 • Kunnskap om kunden
 • Tjenester fra leverandørens standpunkt
 • Kunderelasjoner
 • Serviceinnovasjon og -design
 • Tjenestestandarder
 • Fysiske omgivelser og servicescape
 • Ansattes rolle i tjenesteleveranser
 • Kundens rolle i tjenesteleveranser
 • Mellomledd og elektroniske kanaler
 • Kapasitetsstyring
 • Klager og retting av feil – Service recovery
 • Kommunikasjon i servicevirksomheter
 • Servicekvalitet og lønnsomhet

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.