Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

8. februar 2023.

Om studiet

Salgsledelse tar for seg introduksjon av salgsledelse og fokuserer på å utvikle en salgsstrategi med mål og budsjetter, samt organisere et salgsapparat for å forfølge den valgte strategien.

I tillegg vil du få en innføring i lønnsomhetsanalyser og mulighet til å reflektere over etisk salgsledelse. Målet er at du etter endt kurs skal være i stand til å utvikle en salgsstrategi, og å kunne organisere, lede og evaluere et salgsapparat.

Salgsledelse består av følgende tema:

 • Innføring i salgsledelse
 • Salgsprosessen
 • Salgsstrategi
 • Salgsorganisering
 • Salgsmål og budsjettering
 • Ledelse av selgere
 • Motivering av salgsstyrken
 • Salgstrening og opplæring
 • Rekruttering og ansettelser
 • Lønn, kompensasjon og insentiver
 • Salgsvolum og lønnsomhet
 • Evaluering av salgsprestasjoner
 • Etikk for salgsledere


Dersom du i dag jobber som salgsleder, vet du nok godt at resultatene skapes av selgerne dine. Derfor fokuserer dette kurset på ledelse av salgsapparatet, der viktige temaer som rekruttering, motivasjon, salgstrening, lønn, kompensasjon og insentiver blir tatt godt for seg.

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Alle utdanninger innen