Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du å jobbe med regnskap? Da er dette studiet for deg!

Enhver virksomhet har behov for å holde orden i eget regnskap og egen økonomi. Denne utdanningen vil sette deg i stand til å føre regnskap og foreta årsoppgjør under tilsyn av en autorisert regnskapsfører eller revisor. Du vil også lære om budsjettering og regnskapsanalyse.

Med denne utdanningen kan du delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre regnskapsrutiner i en bedrift eller offentlig organisasjon.

Du vil utvikle din sans for orden og nøyaktighet, og får en grundig innføring i bruk av et moderne regnskapssystem.

Hva lærer du?

Nettstudiumet Regnskapsmedarbeider gir en praktisk opplæring i sentralt regelverk, føring av regnskap i et elektronisk regnskapssystem, og bruk av regneark.

Du vil også lære om årsregnskap, herunder vurdering av kostnader knyttet til varige driftsmidler, skatt og dokumentasjon av balanse. I tillegg vil du få opplæring i å sette opp enkle drifts- og likviditetsbudsjett.  

Du vil få en bred innføring i bruk av Trippeltex, et moderne og markedsledende regnskapssystem, som blant annet omfatter bilagsføring, inn- og utbetalinger, fakturering, budsjett og rapporter.

I løpet av studiet vil du blant annet lære om: 

 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Praktisk regnskapsføring
 • Årsoppgjør
 • Analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • Budsjett

Undervisningsopplegg

Utdanningen gjennomføres nettbasert og er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige, nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes. Undervisningen foregår på kveldstid og det er mulig å kombinere utdanningen med jobb.

Skolens pedagogiske modell baserer seg på at læring gjennom egenarbeid, oppgaveløsing og dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen. Aktivitet, samhandling og kommunikasjon er sentrale elementer i utdanningen. Gjennom arbeidskrav, selvtester og andre praktiske oppgaver oppfordrer skolen studentene til høy grad av aktivitet, og til å følge den normerte studieprogresjonen. Den normale studietiden en student bør forvente å bruke er 20 timer per uke, inklusive tid som medgår til nettsamlinger. 

Læringsplattformen Canvas fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gjennomgås hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, arbeidskrav og andre oppgaver, samt diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Ved studiestart introduseres studentene for utdanningens innhold og læringsutbytte. Det gis en generell innføring i studieteknikk gjennom programmet «Lær å lære» med øvelser hvor studentene kan gjøre seg kjent med læringsplattformen og de mest brukte funksjonene. Hvis studenten ikke er fortrolig med bruk av digitale verktøy som Word, Excel og PowerPoint anbefaler vi sterkt at de også tar kurset «Grunnleggende innføring i Office-pakken» for å redusere terskelen for levering av oppgaver og gjennomføring av eksamen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

 • Realkompetanse for fagskole:
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
  • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
  • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.
    

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten.

Mange av våre tidligere studenter jobber nå i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapsmedarbeider

Alle utdanninger innen