Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

21 300 kr pr semester

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Underviser du ved høyere yrkesfaglig utdanning, men mangler formell pedagogisk kompetanse? Da er dette studiet for deg!

Kravene til pedagogisk kompetanse i fagskolesektoren har økt. Lærerrollen har utviklet seg fra å være en formidler av fag til å bli en aktiv tilrettelegger for læring. For å jobbe med undervisning i dag kreves det derfor både pedagogisk og digital kompetanse, i tillegg til fagprofesjon.

Dette studiet er utviklet for å gi lærere ved høyere yrkesfaglig utdanning nødvendig pedagogisk kompetanse, og ferdigheter til å kunne undervise i ulike læringsmiljø. Utdanningen er først og fremst tiltenkt personer som underviser ved fagskole, men dersom du har opparbeidet deg fagkompetanse gjennom relevant yrkespraksis, kan du også søke på studiet.

Hva lærer du?

Praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling vil gi deg grunnleggende pedagogisk kompetanse om læring og undervisning – både i fysiske og digitale klasserom.

Studiet består av to emner. Det første emnet gir grunnlag for å utvikle og gjennomføre pedagogisk arbeid i høyere yrkesfaglig utdanning. I det andre emnet skal vil du utvikle en profesjonsfaglig digital kompetanse – som er helt nødvendig for utøvelse av lærerrollen på alle nivåer i utdanningssektoren.

I løpet av utdanningen vil vi gå i dybden på temaer som:

 • Innføring i pedagogikk
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Verktøy for digital innholdsproduksjon
 • Undervisning og læring i nettbaserte læringsmiljøer

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres over to semestre på deltid. Hele klassen har oppstart samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Du kan se opptak av nettsamlingen når du vil, også om du ikke fikk deltatt på samling.

Læringsplattformen Canvas fungerer som studentenes klasserom, og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gjennomgås hver uke med beskrivelse av læringsutbytte, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på Praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling må du oppfylle følgende opptakskrav:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med yrkesfaglig utdanningsprogram med fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse
 • 2 års relevant yrkespraksis. Relevant yrkespraksis kan være læretid eller så må yrkespraksisen være relevant til fagbrevet.
   

  ELLER

  • Realkompetanse for fagskole:
   • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
   • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
   • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.
     

  Dokumentasjon  lastes opp så snart som mulig via "Min side for søkere" som du får tilgang til etter du har søkt.

  Lånekassen

  Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

  Karrieremuligheter

  Etter fullført studium vil du ha tilegnet deg kompetanse som er etterspurt i utdanningssektoren, og som gjør deg kvalifisert til å jobbe som lærer ved høyere yrkesfaglig utdanning.

  Utdanningen kan også brukes i jobbsammenheng hvor pedagogisk og digital kompetanse er ønskelig eller et krav, for eksempel innen kursvirksomhet.

   

  Alle utdanninger innen