Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Dette er et kurs som gir deg en innføring i politikk, politiske beslutninger og politisk makt.

Kurset belyser hvordan saker oppstår og håndteres, hvordan politikk kommuniseres og hvordan denne kommunikasjonen virker.

Du vil få grunnleggende kunnskap om norsk politikk og politisk og demokratisk tradisjon. Både historiske linjer, sentrale konflikter og utviklingstrekk blir omhandlet. Du skal få innføring i formelle organer, prosesser og strukturer, men også i de uformelle prosessene frem til beslutninger.

Kjennskap til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det politiske landskapet er sentralt. Det blir lagt vekt på hvilke forhold som påvirker politiske prosesser, og innsikt i hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og håndteres. Du vil ved hjelp av kunnskap om det politiske landskapet kunne drøfte ulike saker og prosesser i lys av norske samfunnsforhold.

Etter dette kurset skal du være i stand til å utarbeide kommunikasjonsplaner med poengterte politiske analyser og anbefalinger av påvirkningsmuligheter og mulige utfall for ulike saker. Du vil også kunne kombinere systemkunnskap og innsikt i formelle og uformelle strukturer og prosesser med evne til selvstendige analyser av det politiske landskapet, politiske spørsmål og prosesser.

Politikk og påvirkning består av følgende tema:

  • Politisk teori
  • Offentlighet
  • Nasjonalstat
  • Parlamentarisme
  • Demokrati
  • Det norske politiske landskapet
  • Forvaltning
  • Politiske prosesser

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.