Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Matematikk for økonomer gir grunnleggende og videregående kompetanse i matematikk på høyskolenivå.

Matematikk for økonomer gir deg grunnleggende ferdigheter i matematikk slik at du kan studere økonomiske fag, og mer avanserte emner i økonomiske fag.

Emnet skal dessuten gi grunnleggende kunnskapselementer til nytte i andre økonomiske fag.

Matematikk for økonomer består av følgende tema:

  • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
  • Enkel lineær optimering
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Rekker og finansmatematikk
  • Integrasjon
  • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelser (Lagranges metode)

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende matematikk 1T + S1

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.