Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Emnet tar for seg metoder og teknikker som legger til rette for kreativitet og innovasjon. Eksempler fra casestudier av kreativitets- og innovasjonsprosesser innenfor ulike virksomheter blir diskutert, og det blir satt fokus på hvordan du etter endt studie kan legge til rette for kreativitet hos andre.

I kreativitets- og innovasjonsprosesser står gruppeperspektivet sentralt. Videre blir det lagt vekt på hvordan vi lærer og utvikler oss i samsvar med omgivelsene og menneskene rundt oss.

I dette emnet får du mulighet til å lære hvordan:

 • å gjennomføre en innovasjonsprosess
 • å få en gruppe til å bli kreativ
 • å bruke verktøy til å utvikle ideer
 • å teste ideer hos kunder
 • å bli prosessledere
 • og hvorfor alt dette er aktuelt i en kreativ og innovativ prosess

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. 

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.