Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Kreativ skriving er et kurs som skal lære deg å skrive bedre, både friere tekster og tekster med bestemte mål. Du vil bli en mer bevisst språkbruker og får et større repertoar som skribent.

Kreativ skriving tar for seg tekst som et språklig uttrykk. Emnet fokuserer i første rekke på forståelse av tekst, dramaturgi og historiefortelling. Gjennom dette emnet får du et mer bevisst og kritisk forhold til språket. Du vil dermed legge grunnlaget for å skrive godt og bruke språket til påvirkning.

I tillegg til innføring lingvistikk og litteraturvitenskapelig teori, inneholder emnet temaer som:

  • Skriveteknikker
  • Dramaturgi
  • Historiefortelling
  • Sjanger og sjangerforståelse
  • Språk

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt emne skal du ha kunnskaper om hvordan man bygger opp en tekst etter dramaturgiske prinsipper, og om bruk av språklige virkemidler i ulike sjangre.

Ferdigheter
Etter endt emne skal du kunne skrive kreative tekster tilpasset aktuelle sjangre.

Generell kompetanse
Etter endt emne skal du være i stand til å skrive korrekt og variert, og dessuten kunne reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon.