Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

10. januar 2024.

Om studiet

Key Account Management (KAM) ser på hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som ligger inn under KAM-funksjonen, og hvilke systemer og metoder for organisering, planlegging og gjennomføring KAM benytter for å skape resultater.

Key Account Management gir en innsikt i hvilke systemer og metoder en key account manager baserer sitt arbeid på, hvordan nøkkelkunder kan identifiseres og ivaretas gjennom KAM.

Kurset tar opp hvilke egenskaper som kreves av personer som skal jobbe som KAM, og hvordan KAM kan bistå kunder med hensyn til strategi- og analysearbeid og i samarbeid med kunden for å skape resultater som er til felles beste.

Emner som analyse av nøkkelkunders forretningsmuligheter, risikoforhold for egen organisasjon, utarbeidelse av en nøkkelkundeplan og organisering med gjennomføringen av den internt og eksternt.

Key Account Management består av følgende tema:

 • Hva er Key Account Management?
 • Indre og ytre forhold som fører til et behov for en kundefokusert arbeidsform - KAM
 • Kundens kjøpsadferd og organisering av innkjøp
 • Organisering og kritiske kompetanser ved KAM
 • Kundeportefølje og valg av nøkkelkunder
 • Utvikling av den totale servicepakken - skreddersøm
 • Nøkkelkundeanalyse, planlegging og gjennomføring
 • Kritiske suksessfaktorer og risikoforhold ved Key Account Management
 • Kundelønnsomhet

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.