Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Det er mange grunner til at mennesker strever med læring. Sentralt i dette emnet er at god forståelse av lærevansker forutsetter innsikt i faktorer på både individnivå og systemnivå.

I et historisk perspektiv har man ofte sett på en lærevanske som en «feil» med barnet, og at spesialpedagogens roller er å redusere eller kompensere for dette. Et slikt individperspektiv på lærevansker er fortsatt en sentral del av spesialpedagogikken, og fra forskning vet vi at det er en klar genetisk og arvelig komponent i mange ulike lærevansker. Samtidig er det slik at en lærevanske først realiseres i møtet med en kontekst, eller et system som stiller krav om de ferdighetene et barn strever med.

Et individ og systemperspektiv på ulike læringsvansker består av følgende temaer:

 • Introduksjon til lærevansker
 • Språkvansker og lese-/skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Psykososiale lærevansker
 • Nevvroutviklingsforstyrrelser og utviklingshemning

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.