Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
10
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

I emnet Ernæring og trening lærer du hvordan inntaket av væske, mikro- og makronæringsstoffer virker inn på treningseffekt og idrettsprestasjon.

Emnet vil gi studenten kunnskap om ernæringens betydning for trening og prestasjon, som innebærer en kjennskap til hvilke behov og anbefalinger som gjelder for inntak av makro og mikronæringsstoffer for personer som driver idrett og andre fysisk aktive. Dette gjelder både i det generelle kostholdet, og i forhold til næringsinntak før, under og etter trening.

Studenten vil videre få kjennskap til ulike råvarer som inngår i kostholdet og råvarenes næringsinnhold. Emnet gir studenten en grunnleggende innføring i aspekter av ernæring som har spesiell betydning for å optimalisere utbytte av trening, bedre restitusjonen og øke prestasjonen i konkurranser.

Følgende tema vil være sentrale i emnet:

 • Betydningen/effekten av ernæring med tanke på trening, idrett, fysisk aktivitet og prestasjon
 • Næringsstoffanbefalinger ved høye treningsmengder
 • Ernæring for fysisk aktive med spesielle behov
 • Vektregulering og endring av kroppssammensetning
 • Kommunikasjon/formidling av kunnskap om ernæring og trening

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vi du kunne gi råd og anbefalinger om inntak av væske, elektrolytter og næringsstoffer til idrettsutøvere, både for det generelle kostholdet, og i tilknytning til trening og konkurranse.

Du vil kunne gi råd om matvarer og matvaregrupper som dekker næringsstoffbehovet. Du kan også gjøre rede for temaer som trening og immunsystemet, endring av kroppssammensetning, kosttilskudd, spiseforstyrrelser og den kvinnelige utøvertriaden.