Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Vår
Studiepoeng:
2.5
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

8. februar 2023.

Om studiet

Dette emnet gir deg en innføring i digital transformasjon og digitale forretningsmodeller. Du lærer om hvordan digitalisering påvirker på tvers av bransjer og innenfor butikkbransjen, og hvordan dette kan utnyttes i forretningsutvikling og forretningsstrategier. Kjøp emnet

Jobber du i detalj- og faghandelen?

Da kan du ta dette emnet i digitalisering og forretningsanalyse gratis!

Førstemann til mølla og begrenset antall plasser. Emnet er gratis for studenter som får opptak. Opptak foregår fortløpende, og vi behandler din søknad så snart vi har dokumentasjon. Studenter som tas opp, får tilgang til emnet fra og med 31. januar 2023. Emnet må gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2023.
 

«Digitalisering og forretningsanalyse» er et kort og heldigitalt emne som gir fleksibel og raskt tilgjengelig kompetanseheving tilpasset din arbeidssituasjon. I emnet får du eksempler, caser og oppgaver tilpasset butikkbransjen, slik at du gjennom hele kurset får kompetanseheving du kan bruke nettopp i din bransje.

Samfunn og arbeidsliv står oppe i en storstilt digital transformasjon som påvirker alle bransjer, ikke minst detalj- og faghandel, der både kundekontakt, markedsføring, salg og distribusjon flytter seg mer og mer over i digitale kanaler. Digitaliseringen gir nye rammevilkår, og baner vei for nye forretningsmodeller og nye handelsløsninger. Innsikt i dette landskapet, og forståelse for hvordan virksomheter kan tilpasse seg utfordringene og utnytte mulighetene digitaliseringen gir, er en kompetanse som er avgjørende for konkurransekraft og omstillingsmuligheter.

I dette emnet får du en innføring i nettopp digitalisering og forretningsanalyse. Emnet gir innsikt i hva digital transformasjon og digitalisering vil si, og hvordan ulike deler av den teknologiske utviklingen samspiller og påvirker hverandre. Du får tilgang til analytiske rammeverk for systematisk å kunne analysere endringer i forretningsdrift grunnet digitalisering. Først får du trening i å tenke systematisk rundt endringer i konkurranselandskapet. Deretter øver du deg på utvikling av forretningsmodeller og derunder spesielt digitale forretningsmodeller. Emnet går også gjennom eksempler på bransjer som alt har opplevd store forandringer og omstillinger på grunn av digitalisering, og det legges gjennomgående til rette for at studentene bruker sin egen bransjeerfaring og anvender fagstoffet aktivt i egen arbeidshverdag.

«Digitalisering og forretningsanalyse» består av følgende hovedtema:

 • Digitalisering og digital transformasjon
 • Forretningsanalyse og forretningsmodeller
 • Datasamfunnet og data som forretningsmodell

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  
   

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

Opptakskrav
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Førstemann til mølla og begrenset plass. Vi har begrenset antall plasser. Opptak til emnet vil skje fortløpende, og vi behandler din søknad så snart vi har dokumentasjon. Oppstart i januar 2023.
   

Tilknytning til bransjen

 • Bransjeprogrammet er åpent for alle med arbeidstilknytning til detalj- og faghandelen.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter innsikt i hva som kjennetegner den digitale økonomien og kunnskap om utvikling av digitale forretningsmodeller. I den digitale økonomien endres de økonomiske driverne, og i dette emnet lærer du om hvordan det er mulig å gjøre nytte av slike endringer i forretningsdesign og forretningsutvikling.