Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Emnet gir en innføring i bruken av digitale ressurser i læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv. Sentrale temaer er bruken av digitale ressurser i utdanningssektoren. Hva kjennetegner læring og undervisning der denne typen ressurser blir tatt i bruk? Hvilke anvendelser finner vi i arbeidslivet? Hvordan kan digitale ressurser bli designet for å støtte et godt læringsutbytte i utdanning og arbeidsliv?

Vi skal se på utbredelsen og bruken av ulike typer digitale ressurser, dominerende forskningsperspektiver, og viktige aspekter det er verdt å vurdere når denne typen av ressurser skal benyttes i undervisning og opplæring.

Digitale ressurser, læring og undervisning består av følgende temaer:

 • Status for bruk av digitale ressurser i utdanning nasjonalt og internasjonalt
 • Digital kompetanse i arbeidsliv og museer
 • Design av digitale ressurser i læring og undervisning

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.