Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Bedriftsøkonomi gir deg en innføring i fagområdet bedriftsøkonomi, og du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.

Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer.

Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og ett innblikk i sammenhengen mellom økonomistyring og bedriften som organisasjon. Kurset vil lære deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet ut fra et ledelsesperspektiv.

Bedriftsøkonomi består av følgende tema:

 • Økonomi og bedrift
 • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger
 • Økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
 • Bedriftens kostnader
 • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
 • Inntektsdannelsen
 • Inntekter, kostnader og resultat - modeller
 • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder
 • Kostnadsfordelingen
 • Kalkulasjon i industribedriften
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter
 • Kalkulasjon i handelsvirksomheter
 • Resultatberegning og beholdningsendringer
 • Driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
 • Kostnad - resultat - volumanalyse
 • Produktvalg
 • Investeringsanalyse

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.