Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Med sin mangfoldighet praktiseres pedagogikk i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med pedagogikk er en interesse og forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg.

Bachelor i pedagogikk gir kunnskap om grunnleggende teorier om læring og utvikling, samt dagsaktuelle temaer innen pedagogikken.

Bachelorgraden består av 10 emner på 15 studiepoeng. Disse har en tydelig tematisk progresjon fra det generelle til det spesifikke. Du får først en innføring i fagets historie og fremgangsmåter, lærings- og utviklingsteorier, sosialisering og oppvekst, samt hvordan kompetanseutvikling skjer i kunnskapssamfunnet fra et livslangt perspektiv.

Videre får du innføring i hvordan læring skjer i digitale kontekster, samt kommunikasjon og pedagogisk veiledning i arbeidet med både barn, unge og voksne. Gjennom valgemner og valgfrie spesialiseringsemnet kan du fordype deg i selvvalgte temaer, inkludert kreativitet og innovasjon, flerkulturell pedagogikk og et utvalg spesialpedagogiske emner. Du får også en innføring i vitenskapelig metode før du avslutter graden med en bacheloroppgave.

Bachelor i pedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.

Studiets oppbygging

120 studiepoeng kjernefag

+ 60 studiepoeng valgfag

 

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas, som vil være ditt digitale klasserom under studietiden.  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på en veileder i emnene dine. Veilederen vil gi deg tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Når du får tilgang til emnene dine vil du også få tilgang til et grunnleggende kurs i studieteknikk, som vil hjelpe deg med å få en god start

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger til læring og utvikling i ulike stadier av utdanningsløpet og i arbeidslivet. Videre vil du ha innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og du vil kjenne til ulike former for pedagogisk veiledning og kommunikasjon. Du vil få grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder som vil gjøre deg i stand til å gjennomføre et lite forskningsprosjekt i form av bacheloroppgave.

Karrieremuligheter

Men sin grunnleggende forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet, i ulike former og i ulike kontekster, vil de som fullfører en bachelorgrad i pedagogikk kunne fylle mange ulike roller i arbeidslivet. Dette inkluderer både barn- og ungdomsarbeid, ulike kreative prosessorienterte yrker som arbeider med blant annet utvikling av digitale verktøy, stillinger innen offentlig forvaltning, og i personalorienterte yrker eller etter- og videreutdanningsrettede stillinger i både små eller store bedrifter. 

Alle utdanninger innen