Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Er du opptatt av livsstil og helse? Liker du å motivere og inspirere? Da er dette utdannelsen for deg!

Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Til tross for dette står mange utenfor arbeidslivet, og sosiale ulikheter skaper store helseforskjeller. Angst, depresjon, fedme, kreft og diabetes type 2 er blant våre største folkehelseutfordringer, og både fagfolk og politikere er enige i at det er behov for å forebygge mer og reparere mindre.

Med en utdanning i livsstilsendring og folkehelse blir du en del av løsningen. Du vil kunne veilede enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg. Du kan bidra til å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse. Utdanningen er både teoretisk og praktisk, og du vil få god trening i det som en dag vil være jobben din.

Undervisningsopplegg

I løpet av studietiden vil du i tillegg til teoretisk kunnskap få mye praktisk ferdighetstrening. Studiet er preget av små klasser, tett oppfølging og et godt læringsmiljø. 

Som student vil du få praktisk ferdighetstrening i vår fysiologiske lab og ernæringskjøkken. Du vil få veiledning i praktisk helsekartleggingsarbeid, opplæring i å være gruppeinstruktør i moderne treningslokaler, praktisk prosjekterfaring, opplæring og sertifisering i anerkjente og etterspurte kurs i folkehelsesektoren og en fire uker praksisperiode.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse må også levere politiattest.

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Læringsutbytte

Studiet er for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, og ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring, rus og helse.

I løpet av studietiden din vil du blant annet jobbe med: 

 • Fysisk aktivitet
 • Ernæring
 • Rusproblematikk
 • Psykisk helse og atferdsendring

Du vil samtidig lære å planlegge, organisere og lede folkehelserelaterte prosjekter. Gjennom studietiden vil du vil du få jobbe i vår fysiologiske lab og i ernæringskjøkkenet. Du vil få veiledning i praktisk helsekartleggingsarbeid og opplæring i å være gruppeinstruktør i moderne treningslokaler. 

I tillegg vil du få sertifisering i etterspurte kurs i folkehelsesektoren. Studiet har samarbeidsavtale med Selvhjelp Norge, Fagakademiet og Rådet for psykisk helse, og tilbyr følgende kursutdannelser i studietiden:

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre masterstudier både ved Høyskolen Kristiania og andre masterstudier innen folkehelsevitenskap på andre høyskoler og universiteter. 

Karrieremuligheter

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du jobbe med alt fra kosthold og fysisk aktivitet, til planlegging av folkehelsetiltak og utviklingsprosjekter, både i offentlig og privat sektor.

Eksempler på mulige jobber er: 

 • Folkehelse- eller frisklivskoordinator
 • Prosjektleder innen helse og ernæring
 • Koordinator og planlegger innen ideelle organisasjoner
 • Livsstilscoach og kurs-/foredragsholder

Utveksling

I løpet av dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Alle utdanninger innen