Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg. Du kan bidra til å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse.

Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Til tross for dette står mange utenfor arbeidslivet, og sosiale ulikheter skaper store helseforskjeller.

Angst, depresjon, fedme, kreft og diabetes type 2 er blant våre største folkehelseutfordringer, og både fagfolk og politikere er enige i at det er behov for å forebygge mer og reparere mindre.

Med en utdanning i livsstilsendring og folkehelse kan du veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg. Du kan bidra til å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse.

Undervisningsopplegg

Du vil både møte studentaktiviserende læringsformer og få ekstern praksis underveis i studiet. Eksempler på aktuelle praksissteder er fylkeskommune, kommune, frisklivssentral, frivillige organisasjoner, opplysningskontorer og rehabiliteringsinstitusjoner.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere og ønsker opptak til andre året på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse, må du ta forkurs som følger studiene. Opptak forutsetter at vi har ledige studieplasser.

Læringsutbytte

Dette bachelorstudiet er for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, og ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring, rus og helse.

I løpet av studietiden din vil du blant annet fokusere på:

 • Fysisk aktivitet
 • Ernæring
 • Rusproblematikk
 • Psykisk helse og atferdsendring
 • Prosjektledelse
 • Kommunikasjon

Du vil samtidig lære å planlegge, organisere, lede og evaluere folkehelserelaterte prosjekter.

Videre studier

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse fra Høyskolen Kristiania kvalifiserer du for eksempel som søker med direkte opptak på disse studiene.

NB: Listen er ikke utfyllende.

NMBU

Universitetet i Agder

Høgskolen i Hedmark

Universitetet i Bergen

Høgskolen i Oslo og Akershus

NTNU

Karrieremuligheter

Med en bachelor i livsstilsendring og folkehelse kan du jobbe med alt fra kosthold og fysisk aktivitet, til planlegging av folkehelsetiltak og utviklingsprosjekter, både i offentlig og privat sektor.

Eksempler på mulige jobber er:

 • Folkehelsekoordinator
 • Frisklivskoordinator
 • Prosjektleder innen helse og ernæring
 • Koordinator og planlegger innen ideelle organisasjoner
 • Livsstilscoach og foredragsholder / influencer.

Det er et økende behov for ansatte med høy kompetanse innenfor folkehelsearbeid, og studiet passer for deg som ønsker å motivere, veilede, opprettholde eller bidra til å fremme folks helse.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

.

Alle utdanninger innen