Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Utdanningen for deg som vil bli en ettertraktet leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Er du en motivator med lidenskap for god helse? Med denne utdanningen lærer du å tilrettelegge for morgendagens idrettsglede og bidra til å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil. Studiet lærer deg hva som kreves for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid. 

Norsk idrett er en kompleks bransje som trenger ledere med kompetanse innen markedsføring, idrettsjuss, bedriftsøkonomi og HMS – på lik linje med andre norske og internasjonale bransjer. Denne etterspurte kompetansen vil en Bachelor i helse- og idrettsledelse gi deg.

Undervisningsopplegg

Studiet undervises av en engasjert fagstab som har lang og bred erfaring med forskning og undervisning innenfor fagfeltet. Gjennom studiet vil du lære å jobbe prosjektbasert og du vil lære deg teoretiske prinsipper som du må omsette til praktiske ferdigheter.

Det legges stor vekt på nærhet til idrettsklubber og praksis. Gjennom studiet vil det bli benyttet eksterne foredragsholdere, ekskursjoner, praktiske prosjektoppgaver mot reelle næringsaktører, seminarer og praksisperiode.

Gjennom en god blanding av teori og praksis vil vi sette deg i stand til å lære av hva som er blitt gjort tidligere, hva som gjøres i dag og hva som bør gjøres i fremtiden.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i helse- og idrettsledelse må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Læringsutbytte

Studiet er utarbeidet med den hensikt å fremme gode ledere og godt lederskap innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid. Du vil lære om hva som kjennetegner disse sektorene, hvilke muligheter og utfordringer hver av dem møter i fremtiden og hvilke synergieffekter som kan oppstå mellom dem.

Du lærer blant annet om: 

 • Bedriftsøkonomi
 • Coaching av individer og grupper
 • Markedsføring og forbrukeratferd 
 • Digital forrestningsforståelse og kundereise
 • Ledelse
 • Kritisk tenking
 • Problemløsning

Bachelor i helse- og idrettsledelse vil gi deg forståelse for den samfunnsbetydningen idrett, folkehelse og frivillig arbeid har, og hvilke hensyn som må tas som leder innenfor dette feltet. 

Videre studier

 

 

Karrieremuligheter

Etter en treårig Bachelor i helse- og idrettsledelse vil du ha kunnskapen og ferdighetene som gjør deg i stand til å jobbe med:

 • Idrettslag og foreninger
 • Idrettskretser, idrettsforbund og handikapforbund
 • Frivillige foreninger
 • Interesseorganisasjoner innen helsefremmende arbeid

Utdanningen kan også kvalifisere deg for ulike stillinger innen kommunale og offentlig tjenester, slik som frisklivssentraler eller som aktivitetsleder ved seniorsentre, barnehage eller skolesektoren.

Alle utdanninger innen