Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. februar

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Drømmer du om å bli profesjonell danser? Da er Bachelor i dansekunst med spesialisering i jazz- eller samtidsdans, utdanningen for deg.

Studiets oppbygging

Gjennom tre år vil du jobbe med engasjerte pedagoger og koreografer som har lang profesjonell erfaring som dansekunstnere. Kunstneriske formidlingsprosjekter går som en rød tråd gjennom hele studiet, og alle andre fag støtter opp under dette.

Du vil jobbe mye praktisk i dansestudio, samtidig som du i teoretiske fag blir utfordret til refleksjon, undring og diskusjon. Du velger mellom spesialisering i jazzdans eller samtidsdans fra og med andre studieår, mens første år er felles for alle. Du vil ha klassisk ballett gjennom alle tre år som en grunnteknikk. 

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Det vil i dette tilfellet være opptaksprøven din som er opptaksgrunnlaget.

Egenvurderingsskjema og opptaksprøve

Du må levere egenvurderingsskjema for å bli kalt inn til opptaksprøve. Du må ha forberedt en dansesolo på max 1,5 minutter der du viser dine styrker og ditt særpreg som danser.

 

Læringsutbytte

Dette er en utdanning som både bygger deg opp teknisk og utvikler deg kunstnerisk til å bli en profesjonell utøvende dansekunstner. Samtidig utvikler du din refleksjonsevne og uttrykksevne, både skriftlig og muntlig.

I studiet vil du lære å utøve, skape og formidle dans. Du vil få erfaring med å planlegge og gjennomføre dansekunstprosjekter. Du vil bli utfordret til å tenke og reflektere rundt din rolle som dansekunstner og formidler av dans. Hvem er jeg som danser? Hva betyr det å være en dyktig dansekunstner? Hvordan motivere og kommunisere dans og bevegelse for ulike grupper?

Studiet gjør deg til en selvstendig dansekunstner, med mange muligheter. Du vil jobbe utøvende og medskapende med nasjonalt og internasjonalt anerkjente koreografer. Gjennom studiet legges det vekt på refleksjon rundt egen utvikling og bevisstgjøring av hvordan vitenskapelig tenkning bidrar til dansekunstnerisk utvikling.

Bachelorgraden i dansekunst vil gi deg en bred kompetanse som utøvende, skapende og formidlende dansekunstner.

Velg spesialisering

Før du starter på studiet må du ha valgt en av følgende spesialiseringer:

Spesialisering i samtidsdans

Spesialisering i samtidsdans omfatter moderne dans og samtidsdans. Gjennom utforsking av egen kropp utvikler du dine dansetekniske ferdigheter, i møte med samtidige og etablerte teknikker.

Gjennom improvisasjon, partnerarbeid og koreografiske emner utvikler du din egen dansekunstneriske praksis og uttrykk. I forestillingspraksis får du erfaring med ulike koreografiske prosesser, som repertoararbeid, medskapende prosesser og improvisasjon. Relevans for det aktuelle arbeidsmarkedet etterstrebes kontinuerlig. Spesialiseringen legger vekt på selvstendig forståelse og refleksjon over egen danseutøvelse, sett i relasjon til forskjellige dansekunstneriske ståsted og tradisjoner.

Spesialisering i jazzdans

Spesialisering i jazzdans omfatter tradisjonelle og samtidige stiler med vekt på utvikling av en sterk danseteknisk base. Musikalitet og rytme står sentralt sammen med stilforståelse for ulike sjangre innen jazzdansfaget. 

Du får, gjennom den tradisjonelle jazzdansen, kunnskap om jazzdansens historie, utvikling og språk. Studiet inneholder også samtidige former. Relevans for det aktuelle arbeidsmarkedet etterstrebes kontinuerlig. For å styrke kunstnerisk uttrykksevne vil du få sangundervisning, både i grupper og individuelt. Du får også innføring i koreografisk arbeid.

Karrieremuligheter

Med en fullført bachelorgrad i dansekunst har du mange muligheter. Du kan jobbe som utøvende, skapende eller formidlende dansekunstner på scenen, i undervisningssammenheng eller begge deler. Mange av våre tidligere studenter har startet egne kompanier og danseskoler.

Gjennom studiet blir du introdusert for de ulike mulighetene man har som profesjonell dansekunstner, og via samarbeid med relevante koreografer, institusjoner, kompanier og festivaler kan du som student knytte verdifulle kontakter for fremtiden. Vi er opptatt av at du som student skal oppleve studiet som relevant for arbeidsmarkedet, og derfor samarbeider vi blant annet med:

  • CODA-festivalen
  • Den Norske Opera og Ballett
  • Bærum Kulturhus, Dansens Hus
  • Flere anerkjente koreografer og kompanier

Utveksling

Gjennom Erasmusprogrammet får du som student mulighet til å ha et utvekslingsopphold ved våre samarbeidsinstitusjoner i Europa. Programmet gjelder også for pedagoger, slik at pedagoger fra våre partnerinstitusjoner i Europa gjesteunderviser hos oss hvert år.

Alle utdanninger innen