Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

12. januar 2023.

Om studiet

Vil du jobbe med bærekraft i fremtidens næringsliv? Da er dette utdanningen for deg.

Både nasjonalt og internasjonalt er bærekraft et høyt prioritert område. Bærekraft er høyt på den politiske agendaen, og stadig flere bedrifter ser sammenhengen mellom bærekraft og langsiktig lønnsomhet. For hvis bedrifter skal være lønnsomme også i fremtiden, må man drive smartere, grønnere og bedre.

Bærekraft og forretningsutvikling handler om hvordan man sørger for at alle ressurser ivaretas i et kretsløp, slik at økonomisk vekst kan gjøres bærekraftig. Dermed blir verdiskapingen sirkulær og ikke lineær. For å få til en slik omstilling, kreves det kompetanse innen verdikjeder, innovasjon og bærekraft.

Dette studiet har fokus på hvordan organisasjoner ledes, styres og skaper verdi for kunder og samfunnet. Dermed er det lagt opp til at studentene skal få solid kompetanse innen økonomisk-administrative fag i tillegg til kunnskap om bærekraft og sirkulær økonomi.

Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å bidra til å skape produksjons- og forbrukersystemer som krever minimalt med ressurser. Du vil lære å se muligheter der andre ser begrensninger, og du vil få en grundig innføring i økonomiske modeller, økosystemer og sirkulære kretsløp.

Målet er at du etter endt utdanning vil være rustet til å hjelpe bedrifter og organisasjoner operere på en mer bærekraftig måte enn i dag.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Læringsutbytte

Studiet vil gi studentene en solid innføring i hvordan organisasjoner ledes, styres, markedsføres og leverer verdi til kunder og brukerne sine. I tillegg til dette vil studentene få solid innføring i bærekraft og sirkulærøkonomi.

Målet er at studentene skal kunne kombinere disse fagretningene og kunne bruke sin kompetanse til å gå inn i organisasjoner som endringsagenter for økt bærekraft og sirkulær tankegang.

I løpet av din studietid hos oss vil du få en grundig innføring i fag som:

  • Verdikjedeledelse
  • Forretningsstrategi
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
  • Miljø- og økologisk økonomi
  • Organisasjon og ledelse

Studiet gir bred kunnskap innen sirkulær økonomi og bærekraft med et fokus på økonomisk-administrative fag. Etter endt utdannelse vil du ha en ettertraktet kunnskap som vil være med på å gjøre deg attraktiv i dagens og fremtidens arbeidsmarked. Du blir også en del av et fagmiljø som brenner for bærekraftige løsninger for fremtiden.

Karrieremuligheter

Du vil kunne jobbe med økonomi og ledelse innen de fleste type bedrifter og industrier hvor bærekraftig produksjon og drift enten allerede står i fokus, eller hvor man ønsker å ruste bedriften for fremtiden.

Med en Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling går du mange spennende jobbmuligheter i møte, og blir en del av fremtidens næringsliv.

Alle utdanninger innen