Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

7. mars 2023.

Om studiet

Emnet tar for seg de to juridiske områdene Arverett og Familierett

Delen om familierett tar opp rettsforholdet mellom ektefeller, både under ekteskapet og ved ekteskapets opphør, samt sentrale rettsforhold ved ugift samliv. Sentrale temaer er de økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap, samt delingen av formuen ved separasjon og skilsmisse, og formuesforholdet mellom samboere og det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboere. 

 
Delen om arverett tar opp hva som skal skje med en persons eiendeler og gjeld etter at vedkommende er død. Det fokuseres på legalarveretten (arv etter loven), herunder reglene om uskiftet bo, og testamentretten (arv eter testament), herunder reglene om testamenters opprettelse, tolking, tilbakekall og bortfall og grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. 

Undervisningsopplegg

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

  • forelesningsvideoer  
  • oversikt over pensum og studieløp  
  • læringsmål  
  • planleggingsverktøy  
  • øvingsoppgaver  
  • innleveringsoppgaver  
  • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

 

Opptakskrav

Se emnets studieside for opptaksinformasjon