Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Årsenhet i rettsvitenskap gir kompetanse for å identifisere og løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene. Årsenheten gir også et solid grunnlag for videre studier i rettsvitenskap.

Det er stort behov for juridisk kompetanse i både offentlig og privat sektor.

Årsenhet i rettsvitenskap gir deg kompetanse til å kunne identifisere og løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene juridisk metode, avtale- og kjøpsrett, kontraktsrett, arverett, familierett, erstatningsrett og eiendomsrett. Dette er kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for store deler av privatliv, samfunns- og næringsliv.

Årsenheten gir også et solid grunnlag for videre studier i rettsvitenskap. Kandidater som har fullført årsenheten kan søke om fritak/ innpass for avlagte eksamener i forbindelse med videre studier i juss/ rettsvitenskap. Fagsammensetningen i årsenheten er slik at den samsvarer med de fleste andre jusutdanninger i Norge. På grunn av jussens bredde vil de juridiske fagene være relevante og kunne kombineres med de fleste utdanninger. Hele eller deler av årsenheten kan også inngå som valgfagsemner i andre bachelorgrader, og kombineres andre økonomi- og samfunnsfag.

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas, som vil være ditt digitale klasserom under studietiden.  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på en veileder i emnene dine. Veilederen vil gi deg tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Når du får tilgang til emnene dine vil du også få tilgang til et grunnleggende kurs i studieteknikk, som vil hjelpe deg med å få en god start

Ettersom dette er et nettstudium forutsettes det at du har tilgang til en PC/Mac med oppdaterte nettlesere.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:  

Opptaksinformasjon

Opptak og oppstart hver dag, hele året. 

Læringsutbytte

Du får innsikt i hvordan rettssystemet er bygget opp og du lærer om juridisk metode.

Du får kunnskaper innen utvalgte rettsområder som arv- og familierett, kontraktsrett, erstatningsrett og eiendomsrett.

Du lærer hvordan du skal identifisere juridiske problemstillinger, og hvordan du skal finne, vurdere og henvise til innholdet i rettsregler.

Du lærer også å anvende faglig kunnskap til å tolke og bruke rettskilder på konkrete problemstillinger. Du får også grunnleggende ferdigheter i argumentasjonsteknikk, og hvordan kunne drøfte et juridisk problem skriftlig med anvendelse av korrekte faglige begreper.

Når du har gjennomført studiet skal du også ha kunnskap om etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte. Du skal være i stand til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og du kan skriftlig presentere teorier, problemstillinger og løsningsforslag innenfor rettsvitenskapen.

Karrieremuligheter

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor.

Årsenheten kan tas som et frittstående studium, etter- og videreutdanning, men kan også danne grunnlag for videre studier i rettsvitenskap.

Alle utdanninger innen